Het Nieuwe Werken: een inspirerende filosofie voor ICT-vrouwen

Enkele weken geleden had ik een heel interessante discussie met Veerle Verspille, de ‘Verander-engel’ van mijn bedrijf, MLOZ (Mutualités libres – onafhankelijke ziekenfondsen). Ze is bezig met een heel inspirerend project: Het Nieuwe Werken (HNW of “new world of works”, NWOW).

Enkele weken geleden had ik een heel interessante discussie met Veerle Verspille, de ‘Verander-engel’ van mijn bedrijf, MLOZ (Mutualités libres – onafhankelijke ziekenfondsen). Ze is bezig met een heel inspirerend project: Het Nieuwe Werken (HNW of “new world of works”, NWOW).

Weet u wat HNW werken is? “HNW is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager” (Dik Bijl – Het Nieuwe Werken 2007). Natuurlijk is HNW niet mogelijk zonder ICT. Smartphone, Intranet, Collaboration tools zoals SharePoint, Social media zoals Yammer, Video conferencing zoals Lync, Cloud computing, Wi-Fi, E-learning, enzovoort zijn de grondlagen van HNW.

Wat ik leuk vind aan HNW is dat het de oude controle cultuur afvoert en uitgaat van het vertrouwen in en het talent van mensen. Deze filosofie is interessant voor vrouwen als mij: ik vind het leuk dat mijn manager me vertrouwt en mijn werk op drie criteria beoordeeld: hoeveelheid, kwaliteit en houding. Een ander voordeel is dat door flexibele werktijden en niet langer afhankelijk te zijn van een locatie, dit met name vrouwen helpt privé en werk beter op elkaar af te stemmen. Dat betekent minder stress als je naar de kinderopvang moet gaan. Het Nieuwe Werken is een kans voor vrouwen om een einde te maken aan het glazen plafond. Het is voor vrouwen de kans om hun ambities waar te maken. Dit is de reden waarom ik heel gemotiveerd ben om mee te werken aan dit project.

Hoe kan het concept van Het Nieuwe Werken (HNW) beter geïllustreerd worden dan met een voorbeeld van de FOD Sociale Zekerheid, waaruit blijkt hoe positief de ervaring kan zijn voor de werknemers? De drijvende kracht achter het project bij de FOD is de directrice Human Resources, Laurence Vanhée, een gepassioneerde en dynamische vrouw, die zichzelf beschouwt als “chief happiness officer”. Haar leuze? “Vrijheid + verantwoordelijkheid = performantie + geluk”. Een motto dat écht blijkt te werken, want de laatste drie jaar is de productiviteit van de FOD namelijk met 20% gestegen, terwijl het personeel zelf met 9% afgenomen is. Laurence Vanhée (die eveneens mama is) legt uit dat de werknemers, in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, zelf mogen kiezen waar, wanneer en hoe ze werken, een factor die zowel voor het beroeps- als het privéleven een meerwaarde betekent. Hoe vertaalt dit nieuwe evenwicht zich concreet voor de meeste werknemers? 92% van de werknemers heeft de mogelijkheid om aan teleworking te doen. 69% maakt hier effectief gebruik van, tot 3 dagen per week. 25% van de werknemers werkt halftijds. De turnover ligt 25% onder het gemiddelde in de Belgische overheidssector. De FOD Sociale Zekerheid kent bovendien het grootste aantal spontane sollicitaties van de Belgische overheidssector en de hoogste tevredenheidsgraad bij de werknemers. En het allerbeste nieuws is dat het aantal vrouwen met een managerpositie 50% hoger ligt dan gemiddeld. Het concept van gender diversity blijkt eveneens uit de volgende cijfers: 50% van de leaders is vrouwelijk, 57% neemt deel aan de leadership development programs, 62% van de staff is vrouwelijk en 100% wordt evenveel betaald als mannen. En dat allemaal dankzij het HNW.

Deze statistieken zijn nog bemoedigender als je weet dat vrouwen in Europa misschien 59% van de universitaire diploma’s behalen, maar in verhouding niet evenveel managersposities bekleden. In tegendeel: tijdens een conferentie over feminisering in de gezondheidszorg, georganiseerd door MLOZ, legde Isabella Lenarduzzi van Jump uit dat in Frankrijk 72% van de vrouwen hun bac behaald heeft, 76% aan het werk is, 30% kaderlid is, 16% leidinggevend is, 10% CEO is en 15% lid is van het Bestuurcomité van het CAC40. Inderdaad: zoek de fout. Het is hier dat HNW een rol kan spelen om deze tendens om te keren. Als een bedrijf structuren invoert waardoor vrouwen hun eigen werk kunnen organiseren en ze hun gezinstaken beter kunnen verdelen, dan zullen ze beter gewapend zijn om het glazen plafond te doorbreken. We hebben er alvast baat bij. Zoals de “Courrier international” schreef op 3 mei 2007: “Als werkkracht zou de tweede sekse in staat zijn om de economie te redden”.

HNW is echter enkel mogelijk als we de handen in elkaar slaan. Er is motivatie voor nodig en ondersteuning door het management, maar het is dé weg naar een werkomgeving die flexibeler, motiverender en beter is. De bal ligt in ons kamp en het is aan ons om er het beste van te maken. Het is zoals Hazrat Inayat Khan het zo mooi zegt: “Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful”.
Alexandra Giroux Alexandra Giroux is project manager bij MLOZ (Mutualités libres – onafhankelijke ziekenfondsen

Partner Content