Het salaris van de Belgische ICT’er in 2013

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De jaarlijkse Data News Salarisenquête peilt vanaf vandaag opnieuw naar het wel en wee van de Belgische ict’er. Het ging u goed? U vreest het ergste? Neem deel aan de enquête en lees later alles over de Belgische ict’er in de Career Guide!

De economie lijkt vandaag wel op een achtbaan, met hoogten en laagten die meteen ook sporen nalaten in de ict-wereld, zowel bij de leveranciers als in de ict-afdelingen bij de eindgebruikers. Waren de voorbije 12 maanden u welgezind of stonden er herstructureringen op het programma? Kreeg u er plots collega’s uit het buitenland bij, of overweegt u zelf om een stap over de grenzen te zetten? Werd er drukker geoutsourcet, of net minder? Belangrijker nog, weegt uw loonzakje minder of zwaarder dan 12 maanden geleden? Zijn de consultants onder u nu opgejaagd wild, of valt het allemaal nog best mee? Kortom, ziet u het nog zitten…. of helemaal niet meer?

In de ons omringende landen werd in het voorbije jaar de buikriem van de ict’er stevig aangetrokken. Maar is dat ook zo in onze contreien? Data News houdt nu al meer dan 20 jaar telkens weer de vinger aan de pols inzake het wel en wee van de Belgische ict’er. Neem met z’n allen deel aan de Data News Salarisenquête 2013 en schets samen het meest uitgebreide beeld van uzelf, de Belgische ict’er!

Partner Content