Hoe Di Rupo, Peeters, De Wever en co ons land een digitale boost kunnen geven

Na 25 mei moeten Elio Di Rupo, Kris Peeters, Bart De Wever, Charles Michel en vele anderen hun kans grijpen om ons land een digitale boost te geven.

Na 25 mei moeten Elio Di Rupo, Kris Peeters, Bart De Wever, Charles Michel en vele anderen hun kans grijpen om ons land een digitale boost te geven.
Dat informatie- en communicatietechnologie een grote impact heeft op de economie hoeft geen betoog meer. In tal van studies, onder andere van de OESO, wordt een positief verband gelegd tussen investeringen in ict en arbeidsproductiviteit. In de laatste ‘Networked Readiness Index’ van het Economisch Wereldforum (WEF), waarin België 24ste staat (dat is twee plaatsen lager dan in 2012), wordt aangegeven welke weg nog moet worden afgelegd. Bovendien zou de digitale economie het Europese bbp tegen 2020 met minstens 4 % kunnen laten groeien. Wat als we van ‘digitaal’ nu eens een echte prioriteit maakten in plaats van het zoveelste witboek?

Tot nu toe was er voor ict geen echte politieke visie, terwijl investeringen in ict wel 50 % van de productiviteitsgroei in onze economie voor hun rekening nemen. Ambitieuze realisaties in e-government zijn zeldzaam. De overheid werkt vooral aan het verbeteren en aanpassen van eerder gelanceerde informaticaprojecten. Hoewel het begrijpelijk is dat overheidsbesturen willen besparen, is de ontwikkeling van nieuwe intelligente, duurzame en innovatieve projecten daardoor vandaag wel heel erg in de verdrukking geraakt. Er moet verstandiger worden geïnvesteerd, waarbij een meerwaarde wordt gecreëerd voor een e-maatschappij die steunt op een efficiënt gebruik van digitaal. Bijna 100.000 werknemers in de ict-sector kunnen daartoe bijdragen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden bij de overheid of ict-vzw’s.

Maar daar stopt een digitale boost niet. Dankzij een strategie om nieuwe technologieën te ontwikkelen kunnen groei en nieuwe banen worden gecreëerd. Hoewel de Europese Raad in oktober 2013 het strategische karakter van cloud computing- en big data-technologieën heeft erkend, is het nu tijd om het voorbeeld te geven en moet de overheid een duidelijke stap zetten naar cloud-informatica en efficiënt gegevensbeheer.

Daarnaast moeten innovatiestimulerende initiatieven worden ondersteund waardoor Belgische ondernemingen ertoe worden aangezet om gebruik te maken van nieuwe technologieën. Die technologieën moeten worden gerealiseerd in een nieuwe generatie telecommunicatienetwerken, waarvoor alle spelers, operatoren en overheden de handen in elkaar moeten slaan. Dankzij ondersteuning vanuit de politieke wereld kunnen nieuwe bedrijfstakken worden ontwikkeld en kan het Belgische concurrentievermogen worden versterkt.

Tegelijk blijft er een structurele wanverhouding bestaan tussen de vraag naar en het aanbod van gekwalificeerde ict-medewerkers. Zo werden eind 2012 ruim 11.000 vacatures geteld. Gemeenschappen en gewesten nemen wel tal van initiatieven om ict-beroepen bij jongeren te promoten, maar die komen eerder over als proefprojecten dan als een heus offensief om iets te doen aan het gebrek aan digital experts. Het is tijd dat op school niet alleen wordt geleerd om nieuwe technologieën te gebruiken maar ook om er meer kennis mee te verwerven.

Meer groei en meer banen, met ict is het mogelijk. Zullen de nieuwe regeringen die kans na 25 mei grijpen?

Memorandum Agoria ICT

Benutten van ict om een slimme, duurzame en innovatieve overheid te bevorderen. Investeren in performante telecommunicatie-infrastructuren. Voorzie een ambitieus plan voor het aantrekken van digital experts. Toekomstgerichte geo-sector een voldoende draagvlak geven. Toegang verlenen tot publieke overheidsinformatie. Bevorderen van eHealth en telegeneeskunde. Significante stappen zetten naar cloud computing & big data toepassingen. Voor een positief beleid rond mobiele applicaties. Stimuleren van ict-beveiligings- maatregelen en investeringen. Opstellen van een masterplan rond intelligente transport systemen (its). Herzien van het systeem van heffingen voor auteursrechten. Vermijden van restrictieve netneutraliteitsregels.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content