Hoeveel is een gebruiker waard?

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De marktwaarde van een ‘web 2.0’ bedrijf bepalen is een heikele zaak.

De marktwaarde van een ‘web 2.0’ bedrijf bepalen is een heikele zaak, met ‘omzet per gebruiker’ als een mogelijke maatstaf.

Correcte cijfers over Web 2.0 bedrijven vergaren lijkt wat op het vangen van de klassieke zwarte kat in een donkere kamer. Het risicokapitaalbedrijf Spark Capital heeft van de ‘heetste’ Web 2.0 bedrijven zowel de (geschatte) omzet per actieve gebruiker bij elkaar gesprokkeld, en vergeleken met de (geschatte) marktwaarde. Volgens Bijan Sabet van Spark Capital moet zo’n bedrijf minimaal de drempel van 2 dollar omzet per actieve gebruiker per jaar halen.

Volgens zijn cijfers is dat ruimschoots het geval voor Groupon (haast 80 dollar) en Google (haast 30 dollar). Zynga (met ca. 5 dollar), Facebook en LinkedIn (allebei ca. 3 dollar) springen met de hakken over die sloot, terwijl Twitter op amper 1 dollar zou uitkomen. Bij Groupon moet natuurlijk worden bedacht dat die gebruikers producten en diensten kopen, terwijl bij Google enkel rekening werd gehouden met de gebruikers van de zoekfunctie.

Dat alles staat tegenover de ca. 170 milard dollar marktwaarde van Google, de haast 80 miljard voor Facebook, evenals de 20 miljard van Zynga en Groupon. LinkedIn en Twitter schommelen rond of onder de 10 miljard dollar.

Op basis van dit alles kan allicht worden geconcludeerd dat Google inderdaad een blijver is, terwijl Groupon eigenlijk nog sterk ondergewaardeerd is. Facebook heeft natuurlijk het voordeel van het bijzonder groot aantal gebruikers, maar zal toch moeten bevestigen inzake het op peil houden van het aantal ‘actieve’ gebruikers. Zynga lijkt een redelijk evenwicht te houden, zodat uiteindelijk momenteel Twitter nog het meeste gevaar loopt een ‘zeepbelletje’ te vormen.

Partner Content