HP en Reprobel leggen geschil over kopiëren na jaren procederen bij

© Getty Images

Hewlett Packard Belgium en Reprobel, de Belgische beheersvennootschap die de reprografievergoedingen int en verdeelt onder uitgevers en auteurs, leggen hun geschillen rond de oude Belgische reprografieregeling bij. Beide partijen waren al sinds 2010 aan het procederen.

De juridische strijd woedde over de Belgische regels rond auteursrechten en de vergoeding voor kopieën. Tot eind 2016 moest ook een fabrikant of invoerder van een printer een forfaitair bedrag betalen bij invoer en een vergoeding op basis van het aantal gemaakte kopieën, en dat vond HP niet kunnen. Het bedrijf trok naar de rechter en zette op een bepaald moment alle betalingen stil.

‘Historisch conflict’

Reprobel meende destijds recht te hebben op miljoenen euro aan achterstallige vergoedingen. Maar nu is er dus een akkoord gesloten om de geschillen te beëindigen. Over de inhoud kan Reprobel-CEO Steven De Keyser ‘om vertrouwelijkheidsredenen’ niets kwijt. ‘Maar omdat het al zo lang aansleept, vinden we het wel belangrijk om te communiceren dat dit historisch conflict ten einde is’, klinkt het.

Of en hoeveel er nu op tafel is gelegd om een einde te maken aan de juridische procedures, is niet bekend. Sinds 2017 geldt een nieuwe reprografieregeling in België, waarover volgens De Keyser geen discussie meer bestaat.

Partner Content