HP scant archief van Britse WOII-codekrakers

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

HP helpt bij het scannen van het archief van Bletchley Park, het Britse centrum dat tijdens WOII de Duitse Enigma en Lorenz codes kraakte. Meteen ook een testgebied van nieuwe scanners.

HP helpt bij het scannen van het archief van Bletchley Park, het Britse centrum dat tijdens WOII de Duitse Enigma en Lorenz codes kraakte. Meteen ook een testgebied van nieuwe scanners.

De Tweede Wereldoorlog heeft twee jaar korter geduurd, met navenant minder slachtoffers, dank zij het werk in Bletchley Park – officieel de Government Code & Cypher School, onder het beheer van van MI6, de Britse inlichtingendienst. Dat is het belang van het werk van de codekrakers, waarover tot lang na de oorlog niets tot weinig was geweten. Het succes van Bletchley Park was deels toe te schrijven aan het genie van personen als Alan Turing, een wiskundige die tevens een ‘vader van de computerwetenschap’ is, maar evengoed aan de hyperefficiënte industriële aanpak van de verwerking van onderschepte Duitse berichten.

De informatie uit de ontcijferde en vertaalde berichten werd verwerkt, maar ook opgeslagen in een reusachtig archief. Vandaag vormt dat een schier onaangeroerd databestand over gebeurtenissen en personen van de Tweede Wereldoorlog, dat nu wordt ontsloten door een grootscheeps scan- en elektronisch archiveringsproject van Bletchley Park, met de hulp van HP en in samenwerking met documentbeheer- en archiveringsspecialist Hyland. Zowel indexkaarten, landkaarten, boodschappen en verwerkte informatie – vandaag opgeslagen in tientallen dozen – zullen worden gescand, en in eerste instantie voor intern gebruik worden opgeslagen. In latere fasen zal de informatie ook publiek worden gemaakt via de website, en nog later interactief raadpleegbaar zijn (met de mogelijkheid om bijkomende informatie rond gepubliceerde gebeurtenissen op te nemen). Een en ander past in het kader van een meerjarenplan om Bletchley Park tot een topmuseum te maken.

Interessant is dat in wezen niemand echt weet wat er nog aan informatie in het archief bevindt, met zeker de mogelijkheid dat er nog verrassingen (eventueel zelfs minder aangename) uit de ‘kast’ kunnen vallen. Hoe geheim en belangrijk het materiaal in Bletchley Park wel was, bewijst dat pas onlangs twee publicaties van Alan Turing uit die tijd werden vrijgegeven.

Nieuw HP scanmateriaal In het project wordt ook nieuw professioneel scanmateriaal van HP aangewend, dat zowel eenvoudig te bedienen desktopmateriaal (zoals de Scanjet Enterprise 7000 s2) als grootformat flatbed scanners omvat. In het nieuwe professionele scan gamma bevindt zich ook een reeks multifunctionele systemen (scan/pronter) en software voor het beheer van informatie in workflow-oplossingen. De scansystemen combineren de mogelijkheid dagelijks grote aantallen documenten te scannen, met bedrijfszekere papierbehandeling (sheetfeeders) en software voor de correctie van de gescande beelden en inhoud.

Partner Content