Hulpdiensten gaan 3G-netwerken gebruiken voor mobiele data

Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Astrid, de operator van het radionetwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten in België, gaat beroep doen op de commerciële 3G-netwerken voor mobiele data. Astrid wil dat doen via een mvno-constructie. De aanbesteding wordt in de komende dagen gelanceerd. Begin volgend jaar hoopt Astrid mobiele ‘high speed’ data te kunnen aanbieden aan politie, brandweer en andere hulpdiensten. Het is ondertussen al geen publiek geheim meer dat steeds meer politie- en brandweerkorpsen gebruik willen maken van mobiele data. Bijvoorbeeld om foto’s van verdachten door te sturen of een video van een bewakingscamera op te vragen. Het huidige Tetra-netwerk van Astrid werd van meet af aan ontworpen voor voicetoepassingen, en laat geen hoge datasnelheden toe.

Astrid, de operator van het radionetwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten in België, gaat beroep doen op de commerciële 3G-netwerken voor mobiele data. Astrid wil dat doen via een mvno-constructie. De aanbesteding wordt in de komende dagen gelanceerd. Begin volgend jaar hoopt Astrid mobiele ‘high speed’ data te kunnen aanbieden aan politie, brandweer en andere hulpdiensten.

Het is een publiek geheim dat steeds meer politie- en brandweerkorpsen gebruik willen maken van mobiele data. Bijvoorbeeld om foto’s van verdachten door te sturen of een video van een bewakingscamera op te vragen. Het huidige Tetra-netwerk van Astrid werd van meet af aan ontworpen voor voicetoepassingen, en laat geen hoge datasnelheden toe.

Een jaar geleden werd een verkennende studie opgestart om na te gaan op welke manier snel een mobiele datadienst kon opgezet worden. “Om mobiele data aan hoge snelheden op korte termijn toe te laten voor onze eindgebruikers, is er geen alternatief dan een mvno-constructie opzetten”, zegt Christian Mouraux, Product Management and Market Intelligence manager bij Astrid. Marc De Buyser, directeur-generaal van Astrid treedt hem daarin bij. “Eigen spectrum kopen en nu een nieuw mobiel datanetwerk uitbouwen is nooit een optie geweest. Daar is geen budget voor”, aldus De Buyser.

Security

Astrid wil als mvno toegevoegde waarde gaan bieden bovenop de bestaande mobiele netwerken. Uiteraard wordt security een belangrijke vereiste in de oproep tot kandidaatstelling die eerdaags gepubliceerd wordt: denk dan aan end-to-end beveiliging via encryptie en mobiele vpn om de vertrouwelijkheid te garanderen. “Belangrijk is dat wij het beheer van de security zullen doen. We willen elk politiekorps onze datadienst aanbieden, en we willen iedereen hetzelfde securityniveau bieden”, zegt Mouraux. Kandidaat-operatoren die een dossier willen indienen, moeten ook rekening houden met speciale eisen rond ‘customer care’ – denk aan activatie van nieuwe toestellen en interventies de klok rond of het versturen van waarschuwingen indien er problemen op het netwerk zijn.

Netwerkoverschrijdende simkaarten

Astrid verlangt van de mvno-partner ook ‘netwerkoverschrijdende’ simkaarten om van het ene mobiele netwerk naar het andere te kunnen overschakelen. Wanneer bijvoorbeeld het Proximus-netwerk geen dekking biedt op een bepaalde plaats, zou automatisch het Mobistar- of Base-netwerk gebruikt kunnen worden en omgekeerd. “Op die manier kunnen we een verhoogde service aan onze eindgebruikers geven”, aldus Mouraux. Astrid legt er de nadruk op dat het beheer en de authentificatie zelf zal beheren, en de regels voor het dataverkeer zal bepalen.

Astrid hoopt om op deze manier een coördinerende rol te kunnen spelen in het mobiele dataverkeer, net zoals het dat sinds een tiental jaar doet voor telefonie. Daarvoor hadden politie- en hulpdiensten elk hun eigen communicatiesystemen. Volgens Marc De Buyser is de situatie nu vergelijkbaar voor mobiele datadiensten: “Er zijn heel wat pilootprojecten en de behoefte groeit. Ik denk dat het nu het ideale moment is om deze aanbesteding te lanceren. Het is onze rol om het netwerk te beheren en een uniforme aanpak te hanteren.” Voor wat de eigenlijke applicaties betreft, kijkt Astrid echter naar ontwikkelaars in de ict-industrie.

“Uit onze verkennende gesprekken blijkt duidelijk interesse. We denken dat er voldoende kandidaten zullen komen opdagen”, zegt De Buyser. De procedure voorziet vervolgens in een onderhandelingsronde. Tegen september hoopt Astrid de knoop te kunnen doorhakken. De bedoeling is om dan in het eerste kwartaal van 2013 de ‘data only’ mvno operationeel te krijgen. Aan het voicenetwerk op basis van Tetra-technologie verandert er niets.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content