Human Centric Innovation

© Fujitsu

Fujitsu gebruikt de kracht van human centric ICT om te bouwen aan een veiligere, welvarende en duurzame samenleving. Het bedrijf heeft een duidelijke visie op de Human Centric Intelligent Society: een maatschappij die instaat voor het borgen van kennis en die de mensen de technologie aanreikt om innovatie mogelijk te maken.

De oplossingen van Fujitsu staan in functie van de visie van het bedrijf op de Human Centric Intelligent Society. Dat doet Fujitsu in de eerste plaats door zelf continu in te zetten op innovatie. De voorbije decennia liet het bedrijf vele duizenden patenten registreren rond nieuwe technologieën en oplossingen. Fujitsu legt daarbij de nadruk op human centric ICT. Het gaat om technologie die niet zichzelf, maar de mens centraal stelt. Het is technologie die de mens ondersteunt en nieuwe mogelijkheden aanreikt.

De Human Centric Intelligent Society heeft twee belangrijke kenmerken. In de eerste plaats moet intelligente ICT ingebed zitten in elk aspect van de bedrijfswereld en de maatschappij. Alleen volstaat het niet om enkel op die manier van de wereld een ‘slimmere’ plaats te maken. Het tweede kenmerk is dat de beschikbaarheid van die slimme technologie de creativiteit van de mensen omhoog stuwt, met positieve sociale en duurzame resultaten als gevolg.

Sociale infrastructuur

Naarmate de wereldbevolking verder blijft groeien, nemen de uitdagingen op het vlak van onze sociale infrastructuur toe. Het gaat onder meer om vraagstukken rond werk, gezondheidszorg, milieu, enzovoort. Fujitsu is ervan overtuigd dat ICT een toonaangevende rol heeft te spelen bij de aanpak van die uitdagingen. Het afstemmen van zijn bedrijfsactiviteiten op die vraagstukken ziet Fujitsu niet zomaar als een doelstelling, maar als een plicht.

Fujitsu neemt het concept van de Human Centric Intelligent Society daarom mee in al zijn activiteiten. Het bedrijf bouwt zijn strategie rond Human Centric Innovation uit via drie pijlers: Human Empowerment, Creative Intelligence en Connected Infrastructure. Met die drie elementen ontstaat een ecosysteem waarbij de traditionele grenzen tussen afdelingen, bedrijven en sectoren vervagen en dat evolueert tot de Human Centric Intelligent Society.

Wilt u meer weten over de visie van Fujitsu op human centric innovation?

Surf naar: http://www.fujitsu.com/be/microsites/human-centric-innovation/

Meer info:

info.belgium@ts.fujitsu.com

+32 2 536 61 11

fujitsu.com/be