Icann negeert Vande Lanotte over internetextensie .spa

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De internationale domeinbeheerder Icann negeert een vraag van vicepremier en minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) over de nieuwe internetextensie .spa. Geruggesteund door de overheid vraagt de stad Spa een tegemoetkoming aan de bedrijfjes die de .spa-internetextensie willen beheren.

De internationale domeinbeheerder Icann negeert een vraag van vicepremier en minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) over de nieuwe internetextensie .spa. Geruggesteund door de overheid vraagt de stad Spa een tegemoetkoming aan de bedrijfjes die de .spa-internetextensie willen beheren.

Twee internetbedrijfjes, het Amerikaanse ‘Donuts Inc.’ en het Aziatische ‘Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited’, hebben twee jaar geleden een dossier ingediend bij de internationale domainautoriteit Icann om de .spa internetextensie te mogen exploiteren in de komende jaren.

Na die bekendmaking heeft de stad Spa deze bedrijfjes onder meer om een financiële tegemoetkoming gevraagd als ze wilden dat het stadsbestuur en de Belgische staat geen bezwaar zouden indienen tegen die extensie. Omdat ‘Spa’ een geografische naam is, zou Icann immers kunnen beslissen om de aanvragen voor .spa te schrappen als de stad Spa gekant is tegen een dergelijke internetsuffix.

Oorspronkelijk viel ‘Spa’ niet onder het beschermingsprogramma voor geografische namen van Icann (omdat een stad van 10.000 inwoners simpelweg te klein is), maar in april van vorig jaar wees het Governmental Advisory Committee (de GAC, het orgaan waarin de overheden vertegenwoordigd zijn binnen Icann) er toch al fijntjes op dat de organisatie ‘omzichtig’ moest omspringen met dit dossier.

Overeenkomst

Intussen blijkt uit vrijgegeven documenten van advocaat Philippe Laurent (die de stad Spa vertegenwoordigt) dat de gemeente niet enkel 25 procent van de inkomsten vraagt uit .spa-domeinnamen die verkocht worden aan Belgische, Luxemburgse, Duitse en Franse personen of entiteiten, maar dat ze ook een rol wil spelen in het management van het top level domein. Overigens zou het geld dat binnenstroomt geïnvesteerd worden in ‘lokale gemeenschapsinitiatieven die gediend worden met de suffix.’

Met het Aziatische ‘Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited’ werd er intussen al een princiepsovereenkomst gesloten. Niet enkel zal die aanvrager één vierde van zijn inkomsten uit .spa overmaken aan de stad, de deal houdt ook in dat de Aziaten 200 .spa-domeinnamen ‘schenken’ aan de Waalse gemeente.

Probleem is dat de Amerikaanse speler ‘Donuts Inc.’ niet akkoord gaat met de ‘ongebruikelijke’ voorwaarden van de stad Spa. Dat bedrijfje oppert ook dat ‘spa’ veel te generiek is om deze of gene gemeente te kunnen toebehoren. Met andere woorden is de gemeente dus maar met één van beide kandidaten tot een vergelijk kunnen komen.

Eén en ander zette de Belgische overheid er toe aan om te vragen aan Icann om de exploitatie van .spa exclusief toe te kennen aan de Aziatische kandidaat, en om de aanvraag van de Amerikaanse speler te schrappen. Vicepremier en minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) richtte zelfs een brief met die vraag tot Icann-ceo Fadi Chehade.

Veiling

Deze week vernam de invloedrijke blogger en domeinnaamspecialist Kevin Murphy echter dat Icann de vraag van onze minister naast zich neerlegt, en dat de aanvragen van zowel ‘Donuts Inc.’ als van het Aziatische ‘Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited’ gewoon goedgekeurd zijn.

Wanneer er twee of meer partijen een geldig en waterdicht dossier indienen voor een internetsuffix, wordt er normaal gezien overgaan tot een veiling. Dat zal allicht ook in dit geval gebeuren. En wanneer Donuts Inc. het haalt, kan Spa de gevraagde tegemoetkomingen op de buik schrijven.

Opvallend in dit verhaal is dat de GAC (het orgaan binnen Icann waarin de overheden vertegenwoordigd zijn, zie hoger) in haar laatste advies rond .spa nog meegaf dat the GAC welcomes the report that an agreement has been reached between the city of Spa and one of the applicants, en zich daarmee dus min of meer op dezelfde golflengte bevond als Johan Vande Lanotte.

Het Icann-management heeft altijd laten verstaan dat het advies van de GAC zou worden opgevolgd, maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Als de organisatie de dossiers van zowel ‘Donuts Inc.’ als van ‘Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited’ goedkeurt, dan is die beslissing ietwat dubbelzinnig en onverwacht.

Aan Johan Vande Lanotte dus om al dan niet verdere stappen te ondernemen (en om via de GAC alsnog een bezwaar aan te tekenen tegen de extensie?). Het was immers hij die het .spa-dossier naar zich had toegetrokken, omdat hij vindt dat de stad Spa moet krijgen waar ze recht op heeft.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content