ICT Barometer 2013 Wallonië: het onderwijs

Het Agence Wallonne des Telecommunications (AWT – Waals Agentschap voor Telecommunicatie) heeft onlangs de resultaten van zijn ICT barometer 2013 gepubliceerd. Het derde luik gaat over onderwijs.

Het derde en laatste luik van de enquête op initiatief van het AWT peilt naar het gebruik van ict in het Waalse Gewest. Deze enquête werd gehouden bij zowel de directeurs van de instellingen als bij de leerkrachten.

Op de lagere school zijn er 5,1 computers per 100 leerlingen (+ 27% ten opzichte van 2009) en in het middelbaar 13,8 computers per 100 leerlingen (+ 37%). Ongeveer 65% van deze computers (die voor 92% bestaan uit desktopcomputers) is jonger dan 3 jaar en 87% is aangesloten op het internet. We tellen ook 3,2 beamers en 1,6 interactieve borden per 100 leerlingen in de lagere school, en 11,6 beamers en 4,2 interactieve borden in het middelbaar. Vergeleken met een recente studie van de Europese Commissie (Survey of Schools: ICT in het onderwijs, 19 april 2013) bevindt Wallonië zich in de helft van het Europese gemiddelde. De integratie van ict in scholen gebeurt nog steeds te langzaam en past nog veel te zelden in een educatief project.

Relatief slecht uitgerust

De scholen zijn nog altijd relatief slecht uitgerust inzake ict, maar de leerkrachten lijken beter af te zijn. Zo maakt 93% van hen dagelijks gebruik van het internet, vanaf een desktopcomputer (67%) of laptop (83%), tablet (24%) of smartphone (32%). 63% van hen vindt dat ze ict voldoende beheersen, terwijl 20% nooit enige specifieke opleiding heeft gekregen. Zij gebruiken hun computer vooral om hun lessen voor te bereiden en voor het beheer van hun leerlingen, maar ze gebruiken hun computer zeer zelden in de klas. Zij vinden het gebruik van ict vooral positief om de pedagogische praktijken te diversifiëren en om tijd te winnen bij de voorbereidingen en in de klas, maar ook om de leerlingen te helpen meer zelfstandig te werken en hun betrokkenheid te vergroten. Ze zijn echter niet van mening dat ict de resultaten van de leerlingen kan verbeteren of het aantal leerlingen dat niet slaagt kan verlagen.

Voor de schooldirecties is het vooral belangrijk de ict-opleiding van de leerkrachten aan te moedigen en de kwaliteit van de infrastructuren te verbeteren (meer bepaald de internetverbindingen, vooral wifi en het aandeel laptops), terwijl de leerkrachten vooral belang hechten aan de verbetering van de informatica-uitrusting en aan bijscholing, maar ook aan de invoering van menselijke ict-middelen.

Het AWT vindt het nu belangrijk de netwerkinfrastructuur te ontwikkelen en te verbeteren (glasvezel, breedband, verbindingen in de klaslokalen, cloudoplossingen) en de informatica-uitrusting uit te breiden (vooral de mobiele kits, eventueel via digitale cheques). Ook is het belangrijk de leerkrachten te begeleiden en op te leiden en te zorgen voor een betere ondersteuning in de school. Het creëren en delen van middelen moet worden bevorderd en de samenwerking tussen de actoren van het Gewest en de Gemeenschap moet worden versterkt.

Zie ook onze stukjes over de eerste 2 luiken van de enquête, over de burgers en de bedrijven. Alle details zijn terug te vinden op http://www.awt.be/barometre.

Partner Content