ICT in onderhandelingsnota Kris Peeters

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De onderhandelingsnota die Kris Peeters heeft voorgelegd aan de Vlaamse partijen bevat toch enkele passages over innovatie en ict. We hebben die er voor u even uitgelicht.

De onderhandelingsnota die Kris Peeters heeft voorgelegd aan de Vlaamse partijen bevat toch enkele passages over innovatie en ict. We hebben die er voor u even uitgelicht.

Innovatie, in de zin van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is alvast iets wat de komende Vlaamse regering moet stimuleren, vindt Peeters. In de nota staat onder meer dat “innovatie-instrumentarium meer outputgedreven” wordt, dat Vlaanderen de “3%-norm voor O&O onderschrijft” en dat er een fonds opgezet wordt “om grote projecten voor maatschappelijke vernieuwing in de speerpuntdomeinen tot stand te brengen.” Jongeren zullen gestimuleerd worden voor een loopbaan in wetenschap en technologie.

Een duidelijk [CD&V-puntje] dat in de nota is geslopen is het ‘Persoonlijk OntwikkelingsPlan’. Dat moet een ict-tool worden voor loopbaanbegeleiding en competentiemanagement.

Onder de logistieke plannen vermeldt Peeters het rekeningrijden en een kilometerheffing “in Beneluxverband”. Dat wordt later nog eens herhaald onder ‘slimme fiscaliteit’.

Peeters verbindt zich er in de nota ook toe om voor de overheid “efficiëntere informatie- en gegevensstromen tussen de verschillende bevoegdheidsniveau’s en overheidspartners op te zetten op basis van kruispuntdatabanken en authentieke bronnen.” Onder dezelfde hoofding van ‘een slagkrachtige overheid’ stelt Peeters dat de overheid aan “innovatief aanbesteden” gaat doen. Dat is een punt dat vooral bij SP.A en SLP voorkwam.

Uiteraard wordt ook de digitale kloof vermeld. Peeters wil een nieuw Digitaal Actieplan om die kloof te overbruggen. Digitale televisie moet “alle kansen krijgen om uit te groeien tot een volwaardig en betaalbaar alternatief omroepplatform”. De VRT moet “de nieuwe (multi)mediatoepassingen volgen en bereidt zich voor op de uitbreiding van mediaplatformen en de nieuwe functionele mediavormen.”

Opvallend is ook dat ‘gaming’ een aparte vermelding krijgt bij het cultuurgedeelte: “er wordt een beleid ontwikkeld rond gaming met een duidelijke rating, wetenschappelijk onderzoek, sensibiliseringsacties over mediawijsheid en het wegwerken van digitale ongeletterdheid, innovatiesteun voor Vlaamse gamebedrijven, enz.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content