Ict nu meer centraal op Vlaamse scholen

De in maart van dit jaar vastgelegde ict-eindtermen voor het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn vanaf vandaag van kracht.

De in maart van dit jaar vastgelegde ict-eindtermen voor het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn vanaf vandaag van kracht.

De ict-eindtermen zijn vakoverschrijdend. Ze leggen de basiscompetenties inzake ict op een school vast. Het gaat over vaardigheden als het zelfstandig kunnen opzoeken van informatie, kunnen communiceren via de pc, verantwoord en veilig leren omgaan met internet en pc’s, (digitale) presentaties kunnen geven en ideeën zelf creatief vorm te geven via de computer.

De eindtermen komen tegemoet aan de vraag naar een duidelijke toetssteen voor scholen en leerkrachten. Ook docenten van lerarenopleidingen en inspecteurs weten nu waarop ze moeten letten. Uitgeverijen van didactische boeken hoeven zich, aldus de minister, ook niet meer afwachtend op te stellen.

Voorafgaand aan het van kracht worden van de ict-eindtermen had Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke al ruim 45 miljoen euro vrijgemaakt voor de opfrissing van ict-infrastructuur in scholen en voor het aanschaffen van breedbandverbindingen. Het basisonderwijs krijgt 19 miljoen euro (in 2007 14 miljoen en in 2008 5 miljoen). Het algemeen secundair onderwijs (aso) ontvangt volgend jaar 11 miljoen euro en in 2008 4 miljoen euro, in totaal dus 15 miljoen euro. Het technisch en beroepsonderwijs krijgt 10,5 miljoen euro toegewezen. De centra voor basiseducatie krijgen iets meer dan 1 miljoen euro.

Meer informatie over het ict-beleid in het onderwijs vind je op[www.ond.vlaanderen.be/ict]

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content