ICT-rekrutering herstelt niet voor eind 2003

Een opleving van de ICT-rekruteringsmarkt mogen we ten vroegste verwachten tegen eind 2003. Dat wordt eens te meer onderstreept door een pas gepubliceerde trendsbarometer in Groot-Brittannië.

Deze trendsbarometer is een driemaandelijkse enqute uitgevoerd door e-skills UK, een Britse belangengroepering voor de promotie van ICT-vaardigheden en -knowhow. Het laatste, pas verschenen rapport biedt weinig hoop op een snel herstel van de ICT-rekruteringsmarkt de komende maanden, althans in Groot-Brittanni (cfr ook vnunet.be). Jan Mertens, headhunter voornamelijk actief in de Belgische ICT-sector, bevestigt de tendens. We hebben voldoende opdrachten, maar geen overschot.De slapte van de rekruteringsmarkt vraagt om enige nuancering. Eind juni 2002 waren er in ons land 108.000 jobs in de ICT-sector, zowat 4.000 minder dan het jaar ervoor. Niet echt dramatische cijfers, maar ze staan natuurlijk wel in schril contrast met de boom van de jaren ervoor. De industrie zwengelde de afgelopen vijf jaar dermate aan dat onze groeiverwachtingen veel te optimistisch waren, stelt COO Terry Watts van e-skills UK nuchter.Is het nu allemaal kommer en kwel? Niet echt. Hoewel geringer in aantal zijn er nog altijd vacatures, bevestigt Jan Mertens, maar er is een belangrijk verschil met vroeger. Kwaliteit is vandaag een absolute noodzaak. Vooraleer een bedrijf iemand aanwerft, moet die persoon een bewezen staat van dienst en de nodige expertise in een domein of technologie kunnen voorleggen. Het is ooit anders geweest. Dit laatste bevestigt ook HR-directeur Ferdi Claes van ICT-dienstenleverancier CTG. We staan vandaag veel kritischer tegenover ons personeel.Business kennisDat er nog jobs te vinden zijn werd ook onderstreept op de jaarlijkse Data News Outlook 2003, een ronde tafel met laureaten van de DN ICT-managers van het jaar contest (een verslag hiervan leest u in het eerste nummer van 2003). De aanwezige managers bevestigden dat er wel degelijk vraag is naar expertise, en gewaagden zelfs van echte knelpuntprofielen zoals specialisten in UML, J2EE en .NET.Detacheringsbedrijven hebben het in deze tijden evenmin onder de markt en moeten mensen op de bank houden. Ook de salarissen van hun consultants krijgen klappen. Tijdens de Data News ronde tafel werd echter duidelijk dat de klanten van detacheerders momenteel de kans grijpen om de betere externe consultants op de interne payroll te plaatsen.Naast bewezen ervaring en voldoende expertise moeten commercile vaardigheden en business kennis de kansen op de ICT-jobmarkt vergroten, voegt Terry Watts van e-skills UK er nog aan toe. De industrie hecht steeds meer belang aan business vaardigheden en dat is een teken van maturiteit. Commercile vaardigheden zijn ook belangijk geworden je moet jezelf kunnen verkopen, ook al heb je een technisch profiel.Nood aan killer applicationEen sector die nog duidelijk nood heeft aan ICTers is de overheid. Jan Mertens Het is momenteel zonder enige twijfel de interessantste sector voor de leveranciers. De overheid start nog grote projecten op, in het kader van het streven om de burger e-government aan te bieden. Ook de banken zullen volgens hem langzaam maar zeker hun terughoudendheid laten varen. Er zullen in 2003 nieuwe projecten opduiken, het enige probleem is dat er geen nieuwe killer application voor handen is die de sector een duw in de rug zou kunnen geven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content