Indigov Monitor Lokale Besturen volgens nieuwe formule

De afgelopen dagen kregen de 308 Vlaamse en 19 Brusselse steden en gemeenten een mail van Indigov met de vraag om online een vragenlijst over hun website in te vullen.

De afgelopen dagen kregen de 308 Vlaamse en 19 Brusselse steden en gemeenten een mail van Indigov met de vraag om online een vragenlijst over hun website in te vullen. Tot vorig jaar voerde Indigov zelf een screening uit van al deze websites, maar vanaf dit jaar kiest het bedrijf voor een self-screening model.

Indigov heeft zijn meetinstrument aangepast aan het nieuwe model. Elke gemeente krijgt nu een mail met een unieke log-in om zo haar eigen site te beoordelen. Volgens Indigov heeft deze werkwijze een dubbel voordeel: ‘Enerzijds wordt vermeden dat bepaalde aspecten van de website over het hoofd worden gezien door externe onderzoekers, terwijl deze wel ergens op de site staan. Een webmaster of communicatieverantwoordelijke kent de eigen website uiteraard door en door.

Daarnaast blijven de medewerkers zelf voeling houden met de eisen waaraan een site anno 2010 dient te voldoen om een optimale gebruikservaring te garanderen. Door zelf door het screeningsinstrument te lopen, worden de medewerkers geconfronteerd met de sterke punten én tekortkomingen van de website.’

In de praktijk zal nog moeten blijken of deze methode even valide resultaten oplevert als bij de screening door externen zoals het vroeger gebeurde. Toen kwam het bijvoorbeeld voor dat een bepaald onderdeel van de website niet werd gevonden, zodat de gemeente daar ‘slechte punten’ voor kreeg. De eigen webmaster zal wel weten dat de gemeente dat onderdeel op haar website heeft. Maar als het onderdeel niet vindbaar is voor de gemiddelde bezoeker, is dat eigenlijk een slecht punt.

Naast de screening is er ook een meer kwalitatieve bevraging die peilt naar het beleid op vlak van e-communicatie. Bedoeling hier is om na te gaan of het bestuur een beleidsplan heeft voor e-communicatie, hoeveel medewerkers er zijn voor dit domein, enzovoort.

De gemeenten krijgen gratis toegang tot hun de resultaten van hun eigen benchmark. Daarnaast stelt Indigov een globaal onderzoeksrapport op dat verkocht wordt.

De resultaten zullen voor het eerst openbaar gemaakt worden op de Dag van de lokale website, een organisatie van V-ICT-OR, VVSG, Kortom en Indigov. Dit jaar vindt deze dag plaats op 16 september.

Meer informatie binnenkort op www.v-ict-or.be en www.kortom.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content