‘Industrial Internet’ consortium in de VS

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Tien bedrijven, samen met de Amerikaanse standaarden organisatie NIST, gaan in een consortium een ‘industrial internet’ ontwikkelen, dat puur industriële toepassingen ver overstijgt.

Het ‘internet of things’ en ‘smart grids’, gekoppeld aan bedreigingen voor de kritieke infrastructuren door malware als Stuxnet, evenals de nood aan een meer efficiënt gebruik van middelen en voorzieningen, maken dat een grondig herdenken van een ‘industrial internet’ zich aandient. In de VS werd eind 2012 een uitgebreide ‘white paper’, ‘Industrial Internet: Pushing the boundaries of Minds and Machines’, gepubliceerd door General Electric, waarin een hele rist aspecten, kenmerken en voordelen van zo’n ‘industrieel internet ‘ werden toegelicht.

Tegelijk werd ook door het National Institute of Standards and Technology (NIST) – de Amerikaanse standaarden organisatie – ook op initiatief van het Witte Huis nagedacht over concepten van ‘cyber physical systems’, waar digitale systemen en de fysieke wereld van machines en voorzieningen elkaar treffen. Het Engineering Laboratory van NIST kreeg hiervoor een budget van ongeveer 10 miljoen dollar.

Consortium

Omdat de ontwikkeling van zo’n industrial internet de middelen en krachten van een bedrijf of organisatie overstijgt, wordt hierbij gestreefd naar een publiek-private samenwerking, die nu vorm lijkt te krijgen in een consortium. Naast NIST zouden hierin een tiental bedrijven samenwerken, waaronder AT&T, Cisco Systems, General Electric, IBM en Intel. Onderwerpen die worden bestudeerd zijn onder meer de fysieke lagen van netwerken, sensoren, controlesystemen, analytics (voor de analyse van grote datasets), modellering en optimalisering, en het samengaan met business requirements.

Het industrieel internet zal ‘de hedendaagse ingebedde systemen ver overstijgen, aangezien dit vaak taak specifieke machines betreft, al dan niet onder computerbeheer. Een voorbeeld van een ‘industrieel internet’ systeem in veeleer de autonoom sturende auto, waar een hele rist systemen met verschillende functies via open standaarden toch in een groter geheel moeten samenwerken. Ander gebieden betreffen medische apparaten, productiesystemen, energieopwekking en -distributie, landbouw, defensie en dies meer.

General Electric meent dat drie elementen cruciaal zijn: “intelligente machines, geavanceerde ‘analytics’ en een goed-ondersteunde, geconnecteerde gemeenschap van werkenden.” Het industriële internet is nodig om efficiënter en zuiniger om te gaan met middelen en voorzieningen, met belangrijke besparingen tot gevolg. En het kan nu dank zij de krachtiger informatica- en communicatiesystemen, meer mogelijkheden inzake gedistribueerde verwerking en de nieuwe ‘analytics’ middelen. Na de ‘industriële revolutie’ en de ‘internet revolutie’ zal het industrieel internet’ de ’third wave’ zijn, klinkt het bij GE.

Caveat

Anderzijds zal allicht ook van bij de aanvang stevige aandacht aan de (maatschappelijke) controle van dat alles moeten worden besteed. Zo kan een autonoom sturende auto makkelijk worden geïntegreerd in een systeem van ‘gecontroleerd autosnelweg gebruik’ (capaciteit beheer, tol, rekeningrijden,…) en zelfs een ‘beheerd pendelverkeer’ (waarbij de stromen van autoverkeer actief kunnen worden beheerd door opgelegde snelheidsbeperkingen in de auto’s zelf en dies meer). En wie een Big Brother rilling over de rug voelt lopen, kan zelfs bedenken dat een dergelijk wagenpark zelfs makkelijk aan de uitvoering van een overheidspolitiek inzake verkeer kan worden onderworpen. Immers, een systeem van alternerend ‘even/oneven’-nummerplatenverkeer kan dan zelfs worden opgelegd door de wagen niet te laten starten, of door het gebruik meteen te melden aan een centrale dienst. Kortom, een ‘industrial internet’ op basis van standaarden en een verregaande mate van connectiviteit, integratie en ‘analytics’ kan naast ongekende voordelen allicht ook wel onvermoede (en ongewenste) kantjes vertonen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content