Bart Demoen

‘Informatica in het Engels? Beter in het Engels dan niks.’

Bart Demoen Bart Demoen is gewoon hoogleraar aan de KULeuven, departement Computerwetenschappen, en is medeoprichter van i22n.

“Informatica in het Engels”, bloklettert een krant. Mijn eerste reactie is: “beter in het Engels dan niks!”, schrijft Bart Demoen, hoogleraar aan de KULeuven, departement Computerwetenschappen.

Een krant bloklettert “…, informatica in het Engels”. Mijn eerste reactie is “beter in het Engels dan niks”! Want het officiele informatica-onderwijs in Vlaanderen staat nergens. Terwijl elders – niet alleen in Angelsaksische landen – het vak informaticawetenschappen ondertussen een vaste waarde is geworden, zit het Vlaamse onderwijs duidelijk nog in de ontkenningsfase, of hoogstens in de fase “het is bespreekbaar”.

Dus, ja, laat onze onderwijskoepels en scholen zeker informaticawetenschappen in het Engels geven: dat is beter dan niks te doen. Gebruik de leerplannen en het lesmateriaal van Engeland, Nieuw-Zeeland en de VS: die staan op het niveau dat onze Vlaamse jeugd nodig heeft om goed te functioneren in hun verder leven. Het introduceert jongeren o.a. in “computationeel denken”: alledaagse problemen worden geanalyseerd, geabstraheerd, opgedeeld in deelproblemen en gecodeerde oplossingen kunnen vele malen herbruikt worden. Dat kan gebeuren met de hulp van computers, maar het staat dikwijls los van technologie. De essentie is de “nieuwe” vorm van denken over problemen: soms zijn er standaardoplossingen, maar meestal leidt een combinatie van kennis, inventiviteit en creativiteit tot de beste resultaten, zeker in groepsverband. Meer traditionele vakken hebben in principe datzelfde potentieel, maar kunnen niet genieten van de herbruikbaarheid van een oplossing in de vorm van een “app” voor je tablet. En de vormende waarde van het ontwikkelen van zulk een app is even groot als die van het bewijzen van een stelling, het oplossen van een valversnellingsvergelijking, een gebruikersanalyse en het maken van een businessplan gecombineerd.

Terug naar het gebruik van Engels. We maken ons geen illusies: de mogelijkheid om in Engels gesproken lessen die engelstalige bronnen te gebruiken zal niks veranderen, behalve heel lokaal en op basis van grote individuele en vrijblijvende inspanningen. Het Vlaamse onderwijs moet een duidelijke keuze maken om informaticawetenschappen aan te bieden voor elke leeftijd en voor elke leerling. Elke andere keuze is verkeerd. Het moet gewoonweg een prioriteit zijn van de beleidsmakers. Dat daarbij Engels gebruikt wordt is bijkomstig. Maar het gebruik van dat engelstalig lesmateriaal kan ook schadelijk zijn:

het geeft de indruk dat alles opgelost is met dat anderstalig materiaal over te nemen. Het gaat voorbij aan de noodzaak om onze eigen leraren enthousiast en creatief bezig te laten zijn met het onderwerp zelf in relatie tot hun eigen leerlingen, waarvoor de interactie in het Nederlands, ingebed in de Vlaamse cultuur, zonder twijfel belangrijker is dan de verrijking die komt uit het gebruik van andere talen: zonder de gedegen kennis van de eigen cultuur en het gebruik van de eigen taal is multiculturalisme immers hol.

The bottomline ? Kan Vlaanderen eerst please beslissen om gedegen onderwijs in de informaticawetenschappen te organiseren, pretty please with sugar on top ? Daarna kunnen we het hebben over de mogelijkheden die het gebruik van een andere taal kan bieden in de totaalvorming van onze jeugd: graag eerst inhoud, dan vorm!

Denk jij ook dat het Vlaamse onderwijs informaticawetenschappen veralgemeend moet aanbieden ? Het Forum voor Informaticawetenschappen www.i22n.org verenigt gelijkgezinden. En de kersverse organisatie van Leerkrachten Informatica www.2link2.org verenigt de informaticaleerkrachten die aan de weg willen timmeren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content