‘Innovatie’ is Vlaams stopwoord

In de septemberverklaring rolde het woord innovatie 16 keer over de lippen van Vlaams minister-president Kris Peeters. Dat is goed nieuws voor de technologische sector, al waren er weinig concrete maatregelen om zich aan vast te klampen.

Het was een erg economische toespraak, die Kris Peeters gisteren in het Vlaamse Parlement gaf. De verwijzingen naar wat er op het federale toneel gebeurt, waren quasi afwezig. Voor de geïnteresseerden uit de technologie- en ict-wereld kwamen de woorden ‘innovatie’, ‘onderzoek’ en ‘ontwikkeling’ erg vaak aan bod, zoals hier: “Om aansluiting te vinden bij de Europese kennismaatschappij hebben we, ook voor de innovatie in onze industrie, voldoende middelen nodig. Een opstap van 75 miljoen euro in de begroting van 2008 en nog eens 25 miljoen euro in 2009 zorgen ervoor dat de afspraken van het Innovatiepact worden nageleefd. De Vlaamse Regering heeft bovendien beslist om de toekomstige begrotingsoverschotten prioritair in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling.” Maar even vaak bleef Peeters wat op de vlakte.

In elk geval hoopgevend voor de sector was de uiteenzetting over het Actieplan Wetenschapsinformatie voor het onderwijs. “Daarmee streven we ernaar om het aantal hogere diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie tegen 2010 met 15 percent te verhogen, zeker bij de meisjesstudenten, die gemiddeld meer humane wetenschappen studeren.”

Voor start-ups en jonge ondernemers blijven de geijkte instrumenten ter beschikking, klinkt het, ARKimedes, “de Win-winlening, de waarborglening, het Business Angels Network Vlaanderen en het Vlaams Innovatiefonds beginnen op volle kracht te komen.”

Agoria blijkt tevreden met de toespraak en noemt ze “volledig en ambitieus”. Toch vindt de federatie van de technologische sector dat de Vlaamse regering meer moet focussen op lastenverlaging voor ondernemers. Agoria zegt ook nog meer geld voor innovatie te verwachten. “75 miljoen euro in 2008 en nog eens 25 miljoen in 2009 zullen het innovatiepact heus niet kunnen redden. Nog meer geld is nodig om de 1 procent van het BBP te halen die het innovatiepact voorschrijft. Dat de toekomstige begrotingsoverschotten de kloof moeten dichten, blijft qua bijkomende intentie net iets te vaag.” Voor de initiatieven om talent te mobiliseren, wil Agoria alle steun bieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content