Niet verboden, wel transparant: KU Leuven komt met richtlijn rond generatieve AI

KU Leuven © Getty Images

Terwijl sommige onderwijsinstellingen hun hart vasthouden voor ChatGPT en hun varianten, komt de KU Leuven met een richtlijn om onderzoekers en studenten er transparant mee te laten omgaan. Het mag, maar niet altijd.

Met de richtlijn kiest de Leuvense universiteit vooral voor transparantie, zegt ze. De universiteit wijst op de uitdagingen en mogelijkheden. Tegelijk pleit ze voor een open vizier rond GenAI, de verzamelterm voor generatieve kunstmatige intelligentie waar onder meer ChatGPT, Google Bard, Dall-E of Midjourney in vallen.

GenAI kan volgens de KU Leuven taken vereenvoudigen en versnellen. Denk daarbij aan een brainstorm, opstellen van een literatuurstudie of een projectplan uitschrijven, dat ziet het als taken die AI perfect kan ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat er transparantie is, en correcte bronvermelding. Ook wijst ze er op dat zulke systemen best geen vertrouwelijke data of persoonsgegevens verwerken.

Naar studenten toe wordt generatieve AI evenmin verboden, maar zonder carte blanche. De universiteit stelt dat het haar taak is om mensen op te leiden in verantwoord gebruik van zulke toepassingen, die ook in het werkveld zullen opduiken. De richtlijn van de KU Leuven moet hen daarbij helpen.

Tekst herwerken en code schrijven

Zo wordt GenAI niet afgeraden, maar vraagt de universiteit wel transparantie en overleg met docenten. Een zelfgeschreven tekst verbeteren of herwerken is doorgaans geen probleem als er geen nieuwe inhoud komt bij kijken. Ook een stuk code door ChatGPT laten schrijven is geen probleem op zich, maar als die output letterlijk wordt overgenomen dan moet dat ook in de tekst en referentielijst duidelijk zijn.

Het grootste obstakel zit hem in het controleren of studenten de achterliggende kennis wel onder de knie hebben. Als het gebruik van GenAI het moeilijk maakt om over een student te oordelen, dan kan dat een onregelmatigheid zijn en kan dat tot een sanctie leiden. Ook kunnen er bijkomende mondelinge vragen worden gesteld om bijvoorbeeld een passage uit te leggen, om na te gaan of de student materie kent en niet enkel vertrouwt op AI om het werk te doen. Door te wijzen op die aandachtspunten hoopt de KU Leuven de gulden middenweg te vinden tussen generatieve AI niet zomaar te verbieden, maar wel te kaderen hoe en waar het kan gebruikt worden in onderzoek en leerprocessen.

De volledige richtlijn Verantwoord gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI) in onderzoek kan je hier nalezen.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content