Imec en ASML bouwen pilootlijn voor modernste chiptechnologie

Peter Wennink (president en CEO van ASML) en Luc Van den hove (voorzitter en CEO van imec) bij de ondertekening van de intentieovereenkomst. © ASML/imec

Het Leuvense onderzoekscentrum imec en het Nederlandse ASML, dat machines levert aan de halfgeleiderindustrie, gaan een pilootlijn voor de modernste chiptechnologie bouwen. Daarover ondertekenden de bedrijven deze week een intentieovereenkomst.

ASML gaat zijn modernste machines leveren voor een pilootlijn bij imec in Leuven. Met die lijn zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van de nieuwste technologie in de lithografie (het prin­ten van geïn­te­greer­de scha­ke­lin­gen op mi­cro­chips), namelijk de zogeheten High NA-EUV-lithografie. Bedrijven die halfgeleiders gebruiken, kunnen aan de hand van de pilootlijn leren welke nieuwe kansen die technologie biedt.

Volgens imec en ASML is de ontwikkeling van High NA-EUV-lithografie cruciaal voor de ontwikkeling van hoogperformante, energie-efficiënte chips. Die zijn onder meer nodig voor toekomstige toepassingen met artificiële intelligentie (AI), in de gezondheidszorg, de autoindustrie en in duurzame energie, luidt het.

De sector staat voor ‘aanzienlijke investeringen’ om de technologie breed beschikbaar te krijgen en onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten in Europa te houden, zeggen imec en ASML. Hun doel is om de technologie zo snel mogelijk klaar te krijgen voor massaproductie. Imec en ASML werken al meer dan dertig jaar samen rond microchiptechnologie.

Partner Content