Insea lijdt niet aan Agoriafobie

De vereniging van servicesbedrijven Insea kiest uiteindelijk voor Agoria en niet voor het VBO. Dankzij deze nieuwe aanwinst van formaat hoopt Agoria ICT meer inspraak te krijgen in dossiers zoals permanente IT-vorming.

Bij zijn aantreden als Insea voorzitter in maart jongstleden werd Philippe de Wouters met een belangrijk dossier opgezadeld al dan niet toetreding van de vereniging tot een federatie. Agoria was n van de mogelijkheden, naast onder meer het VBO, dat al Ascobel onder zijn vleugels heeft (vereniging van adviseurs in organisatie en beheer). Het idee voor het opzetten van een IT-pool binnen het VBO werd van meet af aan van tafel geschoven want dan moest van nul begonnen worden, terwijl binnen Agoria al een structuur bestond, aldus Philippe de Wouters. Agoria groepeert vandaag negen sectoren (1.250 aangesloten ondernemingen), waaronder Agoria ICT (180 leden, waaronder nu ook de bijna 60 Insea-leden). In Belgi is de ICT-sector goed voor 75 tot 80.000 jobs en een omzet van om en bij de 22,6 miljard euro, stelt Christian Vanhuffel, directeur van Agoria ICT, en daar komt nog eens 8,9 miljard euro bij voor telecomdiensten. De ICT-pool bij Agoria berust nu op vijf pijlers BITA (constructeurs), Insea (IT consultancy services), Agoria Bureau (kantoorsystemen), Febeltel (telecom) en Agoria Consumentenelektronica. De ICTA, de overkoepeling van Insea, het Platform van de Telecomoperatoren, BITA en Agoria, verdwijnt, maar er blijft een structurele brug bestaan tussen Agoria ICT en de telecomoperatoren.Insea viert precies dit jaar haar dertigste verjaardag , beslist zij om toe te treden tot een federatie. De historische verschillen tussen de IT-deelgebieden zijn afgevlakt, zo stellen Philippe de Wouters en Christian Vanhuffel. Er is duidelijk sprake van convergentie. Doel van deze bundeling van krachten is uiteraard te komen tot een krachtige sectororganisatie, die de sector in zijn geheel zowel in Belgi als in het buitenland kan promoten. Met name wil zij een stevig woordje meespreken in dossiers zoals e-government of ICT-opleidingen. Wij stellen vast dat de inschrijvingen aan de universiteiten dalen en krijgen daarom zodra de conjunctuur weer aantrekt, allicht een acute schaarste aan IT-specialisten, oordelen de initiatiefnemers. Nu het aantal projecten tot modernisering van de overheidsbesturen sterk in de lift zit, zou Agoria ICT bijvoorbeeld graag outsourcingformules in de sector willen promoten. Ook pleit de vereniging voor een versoepeling van de offerteaanvraagprocedures, die historisch op de bouwsector gent zijn en nauwelijks aangepast aan ICT-projecten.

Partner Content