Internetproviders kunnen verplicht worden toegang tot illegale sites te blokkeren

Europese rechtbanken kunnen internetproviders verplichten de toegang tot websites te blokkeren die auteursrechtelijk beschermde stukken illegaal aanbieden. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Europese rechtbanken kunnen internetproviders verplichten de toegang tot websites te blokkeren die illegaal films, muziek of andere auteursrechtelijk beschermde stukken aanbieden, ook als ze geen enkele handelsrelatie hebben met de website in kwestie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Aanleiding van het arrest zijn klachten van onder meer EM.Entertainment – een Duits mediabedrijf met de ‘Wickie de Viking’-rechten in zijn portefeuille, dat in 2008 overgenomen werd door Studio 100. EM.Entertainment pikte het niet dat de website kino.to hun films zonder toestemming aanbood. Op hun verzoek lieten de Oostenrijkse rechtbanken provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de website blokkeren voor haar klanten.

De provider vond dat echter niet kunnen. Ze onderstreepte ook dat ze nooit een handelsrelatie had met de betrokken website en dus niet als tussenpersoon voor de inbreuken kan worden bestempeld, dat de blokkering hoe dan ook toch technisch omzeild kan worden en dat er volgens haar buitensporig hoge kosten mee gemoeid zijn.

De rechters in Luxemburg volgen die redenering niet. Zij argumenteren dat tussenpersoon zijn geen bijzondere band vereist. Bovendien moet ook niet bewezen zijn dat klanten zich ook effectief via de internetprovider toegang verschaffen tot de betrokken website.

Of een dergelijke blokkering dan niet in strijd is met Europese grondrechten als de vrijheid van ondernemerschap en de informatievrijheid van internetgebruikers? De vrijheid van ondernemerschap wordt in elk geval niet in zijn kern aangetast met het verbod, vindt het Europees Hof. De provider mag immers zelf kiezen welke maatregelen ze treft om de toegang minstens te bemoeilijken.

Niettemin pleit het EU-Hof voor een billijk evenwicht tussen de auteurs- en andere grondrechten. De blokkering mag de gebruikers dus niet nodeloos de mogelijkheid ontzeggen om zich toegang te verschaffen tot de beschikbare info. Het is aan de nationale rechters om de afweging te maken. (Belga/MI)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content