InterVAT II in de puree

Net voor de belangrijke datum van 20 maart – de deadline voor het indienen van de maandelijkse btw-aangiftes – kreeg het btw-aangiftesysteem Intervat II van de FOD Financiën kuren. De naam van de indiener verschilde, doch niet systematisch, van de naam op het ontvangstbericht.

Net voor de belangrijke datum van 20 maart – de deadline voor het indienen van de maandelijkse btw-aangiftes – kreeg het btw-aangiftesysteem Intervat II van de FOD Financiën kuren. De naam van de indiener verschilde, doch niet systematisch, van de naam op het ontvangstbericht.

De anomalie veroorzaakte grote bezorgdheid bij tal van bedrijven en dus een vloedgolf aan telefoontje naar de hotline, die verzadigd geraakte, waardoor antwoorden op de duur onmogelijk werd. Logisch dat bedrijven vreesden dat hun aangifte niet geldig was. Anderen stelden zich al voor dat criminele geesten de fout zouden aangrijpen om valse aangiftes te doen onder de naam van mensen of bedrijven die ze wilden schaden. Ook vreesden sommigen de echtheid van de aangifte niet te zouden kunnen bewijzen wanneer die naderhand om één of andere reden zou gecontesteerd worden.

Geen paniek, zo repliceren de diensten van Financiën: alle aangiftes zijn correct geregistreerd en geauthentificeerd, dankzij de identificatie via tokens en eID’s van de indieners.

Het systeem ondervond in feite problemen met de grote toevloed aan aangiftes. Sinds februari zijn bedrijven met een omzet boven de 50 miljoen euro immers verplicht om hun btw-aangiftes via InterVAT II te doen. Binnen een jaar wordt die verplichting trouwens algemeen voor alle bedrijven. De deadline van 20 maart was dus de eerste die te maken kreeg met toename aan indieners. Nochtans had Financiën al in januari een verdubbeling van de trafiek vastgesteld.

De wettelijke verplichting was voldoende gekend door de betrokken diensten en daarom hadden ze dus moeten anticiperen op een piek in de aangiftes. Maar dat was het geval, verzekert men bij de FOD Financiën, maar duidelijk onvoldoende.

Financiën zet alles in het werk om ervoor te zorgen dat het probleem niet meer voorkomt. De trimestriële aangiftedatum van 20 april is zo mogelijk nog crucialer. Beloofd, gezworen: de benodigde capaciteit zal aanwezig zijn, klinkt het. Hopen dat dat ook het geval is bij het CSP-systeem (certificate service provider): de federale server die de tokens moet valideren. Ook die was immers verzadigd waardoor een sneeuwbaleffect ontstond…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content