Investeringen in technologische industrie stijgen in 2015 maar niveau blijft laag

. © REUTERS

In 2015 zal de technologische industrie in ons land meer dan 2 miljard euro investeren, een lichte stijging (+1 pct) tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die technologiefederatie Agoria maandag publiceert.

“Het lijken de eerste voorzichtige zonnestralen die door de bewolkte hemel prikken”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. De investeringen liggen wel nog altijd onder het gemiddelde niveau van de voorbije 20 jaar.

Het gaat om de investeringsplannen van de industriële bedrijven, dit wil zeggen investeringen in het productieapparaat. Dienstenbedrijven vallen hier buiten. De industrie heeft de voorbije jaren enkele zware klappen gekregen, door de zwakke internationale concurrentiepositie van ons land. De investeringsgraad van voor de crisis, die in 2008 losbrak, wordt lang niet meer bereikt. In 2014 en 2015 schommelen de jaarlijkse investeringen rond de 2 miljard euro. De start van 2015 verloopt nog erg vlak.

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit ligt nog onder de 80 procent, aldus Agoria. “Dat wil zeggen dat heel wat bedrijven nog niet ‘op volle toeren’ draaien. Het is pas als bedrijven hun volle capaciteit gebruiken dat de nood er is om te investeren”, aldus CEO Marc Lambotte.

Volgens de vooruitzichten zullen vooral bedrijven in de metaalbewerking, vliegtuigbouw en ICT-productie investeren. Agoria vraagt speciale aandacht voor investeringen, onder meer in de vernieuwing van het machinepark. “En dat kan niet zonder een aantrekkelijk fiscaal klimaat voor investeringen in materiële en immateriële activa, zoals bijvoorbeeld betere afschrijvingsregimes. Investeren in de vierde industriële revolutie is nodig om internationaal te kunnen concurreren. Bovendien vertalen investeringen zich op termijn altijd in nieuwe jobs”, luidt het. (Belga)

Partner Content