iPhone ‘jailbreaking’ legaal in VS

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het ‘kraken’ van de Apple iPhone is geen copyright-inbreuk en is voortaan dus toegestaan, zo oordeelt het US Copyright Office.

Het ‘kraken’ van de Apple iPhone is geen copyright-inbreuk en is voortaan dus toegestaan, zo oordeelt het US Copyright Office.

De draconische Digital Millennium Copyright Act (DMCA) wet uit 1998 verbiedt uitdrukkelijk het knoeien aan de mechanismen voor toegangsbeveiliging tot elektronische media met een inhoud die auteursrechterlijk is beschermd.

Wel bestaat er een lijst van middelen (‘classes of work’) waarvan het gebruik geen inbreuk op de DMCA vormt, en dus wél als geoorloofd worden beschouwd. Die lijst wordt om de drie jaar herzien en in de nieuwste – vierde – editie zoals recent gepubliceerd door de Library of Congress, staat nu ook voor het eerst de software die nodig is voor het ‘kraken’ van smartphones met het oog op het draaien van ‘niet geautoriseerde’ toepassingen.

Daarmee wordt in eerste instantie Apple’s iPhone gevizeerd, waarop normalerwijze enkel door Apple goedgekeurde en via de AppStore aangeschafte applicaties kunnen draaien. Het opheffen van de ingebouwde belemmering – ‘jailbreaking’ genaamd – is dus voortaan geoorloofd, en maakt het mogelijk om toepassingen van andere leveranciers te draaien.

Apple onderstreept wel dat het ‘kraken’ van de iPhone en het draaien van niet-geauthorizeerde toepassingen de ‘goede en betrouwbare werking’ van het toestel in het gedrang kan brengen, evenals de garantie op het toestel kan verbreken. Experten waarschuwen tevens voor de securityrisico’s die dergelijke toepassingen zeer zeker kunnen meebrengen.

De maatregel geldt overigens ook voor andere smartphones dan de iPhone, mochten die op een zelfde wijze worden afgeschermd. Natuurlijk staat het Apple nog steeds geheel vrij om geen rekening te houden met de code die de iPhone kraakt, zodat updates en nieuwe versies van het iOS rustig de kraak mogen opheffen.

Vandaag is slechts een klein percentage van de verkochte iPhones ‘jailbroken’, zowel omwille van de ‘grijze’ wettelijke zone als de terughoudendheid van doorsnee gebruikers om te knoeien met een werkend systeem.

Het ‘legaal’ maken van jailbreaking zou echter wel een industrie kunnen doen ontstaan, met bijvoorbeeld producten die het kraken heel wat makkelijker kunnen maken. Ook kan dit het van een toepassingen-ecologie buiten Apple om (inclusief de noodzaak om uit te kijken naar geschikt security-software) aanmoedigen. Kortom, de kans is groot dat het aantal ‘gekraakte’ iPhones geboelig kan stijgen.

Partner Content