ISP’s weigeren rol van internetpolitie

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

ISPA, de Belgische vereniging van internetdienstverleners stelt dat het arrest van Cassatie geen verplichting tot een algemene monitoringsplicht inhoudt.

Hoewel het arrest van Cassatie de cassatieberoepen in de zaak van Telenet, Tecteo en Brutele, inzake het blokkeren van de Pirate Bay sites, verwerpt, stelt ISPA uitdrukkelijk dat dit geen verplichting tot algemene monitoring inhoudt. Het arrest van Cassatie stelt dat het oorspronkelijke arrest inzake het blokkeren van de Pirate Bay sites gehandhaafd blijft, en ISPA (de Belgian Internet Service Providers Association) bevestigt dat de ISP’s dat ook blijven naleven, zoals ze al deden.

Maar de zaak bij Cassatie werd ingediend om meer verduidelijking. Zo worden de sites zoals vermeld in het oorspronkelijke arrest geblokkeerd, maar de ISP’s kunnen niet beoordelen waar de Pirate Bay eventueel naar toe trekt, want daartoe zijn ze als ‘doorgeefluik’ niet gerechtigd. Dat zou een filterfunctie impliceren en dat is verboden, aldus ISPA. De ISP’s kunnen geen lijst opstellen van sites met illegale inhoud en die aan het gerecht overhandigen als het resultaat van een algemene monitoringactiviteit, want dat laatste kan dus niet. Het is aan het gerecht om te beslissen welke sites moeten worden geblokkeerd, en niet aan de ISP’s om dat te beoordelen, is de stelling. “[ISP’s] beslissen niet dat die site wel en die site niet legaal is,” aldus ISPA.

Partner Content