IT is cool. Vertel het voort!

© Jan Locus

De economie trekt terug aan. Dat is goed nieuws. Het betekent dat meer geïnvesteerd zal worden in nieuwe en vernieuwende projecten. Ook voor de informaticasector zijn de vooruitzichten van groei positief.

De economie trekt terug aan. Dat is goed nieuws. Het betekent dat meer geïnvesteerd zal worden in nieuwe en vernieuwende projecten. Ook voor de informaticasector zijn de vooruitzichten van groei positief. Na twee jaar waarin we vooral met budgetverlagingen werden geconfronteerd, kan er eindelijk weer aan solide groei gedacht worden. Iedere medaille heeft echter twee kanten: met de economische opleving komt niet alleen de groei terug maar dreigt opnieuw een schaarste aan goede informatici. Ik heb beslist om in 2011 zelf een prioriteit te maken van het aantrekkelijker maken van ons beroep.

De vooruitzichten voor de IT-sector zijn goed. Volgens de analisten van Gartner gaan de ICT-bestedingen er in 2011 wereldwijd met meer dan vijf procent op vooruit. Daar kunnen wij leveranciers ons alleen maar over verheugen. Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal. Zoals de Belgische IT-goeroe Peter Hinssen enkele maanden geleden nog schreef in Data News staan we nog maar halverwege in de digitale revolutie en komen we binnenkort in een maatschappij waar we verwachten dat alles digitaal is. Ook dat houdt mooie vooruitzichten in voor de leveranciers van hardware, software en diensten.

Dit goede nieuws heeft een keerzijde: nu al merken we dat het weer moeilijk wordt om de juiste profielen aan te trekken. Ook collega’s waarmee ik spreek op de vele nieuwjaarborrels die we dezer dagen bezoeken, beamen het: we gaan naar een nieuwe periode van schaarste in de markt, waarbij we met veel bedrijven vissen in dezelfde beperkte vijver aan IT-talent. Dat kan een lelijke rem zetten op de voorspelde groei. En onze personeelskosten de hoogte in jagen.

Rare mannen met een brilletje Dat informatica een knelpuntberoep blijft is misschien niet verwonderlijk. IT heeft nog steeds een enorm imago probleem. Dat besefte ik opnieuw toen ik met mijn 14-jarige zoon Jonas praatte over mijn beroep. Hij zag informatica als iets voor rare mannen met een bril op die op een computer tokkelen in een kelder. Misschien heeft hij stiekem naar de Britse serie ‘The IT crowd’ zitten kijken, maar dat is dus het beeld dat hij heeft van de mensen die voor zijn moeder werken. Met een dergelijke beeldvorming kan je natuurlijk niet verwachten dat jongeren informaticastudies willen aanvatten.

Bij de start van het nieuwe academiejaar bleek dat maar iets meer dan 2.400 studenten zich inschreven bij een Nederlandstalige hogeschool of universiteit voor IT-studies. Dat is bijna tien procent minder dan het jaar voordien.. Agoria, dat deze cijfers publiceerde, zegt dat er al enkele jaren een daling wordt opgemerkt in het aantal informaticastudenten. Bovendien is de instroom veel te laag is om het structurele tekort aan informaticageschoolden op te vangen. Enkele jaren geleden al werd er van uitgegaan dat er een structureel tekort aan informatici was in België, een tekort dat vaak berekend wordt op meer dan 10.000 informatici. Nu de rol van het digitale alleen belangrijker wordt in onze samenleving én de economie weer aantrekt, zal dat tekort alleen maar groter worden. Dat merken we zelf ook. Ieder jaar werven we vijftig mensen aan en dat is niet altijd even makkelijk.

Stop het gezeur. Actie! We moeten iets ondernemen om dat tekort weg te werken. Het is jaren geleden dat de overheid hier nog een initiatief rond nam, en ik heb niet de indruk dat het er binnenkort van zal komen. Ook binnen de informaticasector zelf wordt er wel veel over gezeurd en geklaagd, maar tot echt gestructureerde acties komt het niet. Ik ben dat gezeur en geklaag beu, en neem dit jaar zelf een aantal initiatieven waarvan ik hoop dat een aantal van mijn collega’s ze ook gaan navolgen.

In 2011 wil ik 500 leerlingen uit het middelbaar onderwijs persoonlijk aanspreken om hen te overtuigen dat informatica echt wel boeiend is. Ik hoop ook een voorbeeldrol te kunnen zijn voor meisjes in die leeftijdsgroep. Onderzoek onder jongeren wijst uit dat ze een aantal eisen stellen aan hun carrière: ze willen creatief bezig kunnen zijn, ze willen in team kunnen werken en ze willen de maatschappij iets kunnen bijbrengen. Informaticastudies zijn hier perfect geschikt voor.

Programmeren is bijzonder creatief werk, het peilen naar de noden van de informaticagebruikers vereist goede vaardigheden inzake communicatie en teamwerk. Bovendien helpt informatica onze maatschappij vooruit. Supercomputers stuwen het geneeskundig onderzoek vooruit. Ook in ziekenhuizen is de informatica niet weg te denken. Bovendien is de IT-sector als geen andere bezig met het milieu, ook al een thema dat jongeren nauw aan het hart ligt.

Creativiteit troef Naast de 500 scholieren die ik op school wil gaan bezoeken, start ons bedrijf ook een project waarbij scholen betrokken worden bij het digitaliseren van ons eigen museum in Grimberen, waar van ons bedrijf waardevol historisch materiaal van tientallen jaar oud opgesteld staat. We zoeken drie scholen die willen meehelpen bij het virtueel maken van ons museum.. Door het museum een plaats op internet te bieden, met video’s, demonstraties van het historische materiaal en anderen animatie, willen we de levensduur van het museum verlengen.

Verder doen we een oproep aan informatici om te tonen hoe creatief ze bezig zijn met IT. We vragen hen foto’s of schema’s in te sturen van projecten die de creativiteit van onze sector bewijzen. Aan het einde van het jaar bouwen we daar dan een tentoonstelling rond, die tegelijk ook de lancering van ons virtueel museum wordt.

Bij deze roep ik ook mijn collega’s uit de IT-sector ook op om zelf initiatieven te nemen om jongeren naar informaticastudies te begeleiden. Tegelijk mogen we niet vergeten dat ook mensen met een andere dan een informatica-achtergrond in de IT aan de slag kunnen gaan. Bij ons bedrijf werken historici, economen, biologen en scheikundigen aan onze informaticaoplossingen. Dat bewijst dat informatica echt wel breder is dan nullen en eentjes en programmeurs die overleven op cola en pizza.

IT is cool… Vertel het voort!

Saskia Van Uffelen, CEO Bull Belux

Partner Content