IT is meer dan gaming

Ik kon mijn oren niet geloven toen de laatste vrijdag van augustus aangekondigd werd dat de prijs voor de jobstudent van 2012 naar een student informatica ging.

Ik kon mijn oren niet geloven toen de laatste vrijdag van augustus aangekondigd werd dat de prijs voor de jobstudent van 2012 naar een student informatica ging. Mijn eerste indruk was ronduit positief. Meteen een prachtige waardering voor de ict-sector, een sector die kampt met een saai en kleurloos imago. Mijn gemoed veranderde echter al snel toen bleek dat de jongeman in kwestie tijdens zijn vakantiejob nota bene een ‘smartphonespelletje’ had ontwikkeld.

Niet dat het maken van spelletjes als ict-activiteit negatief is of geen waarde heeft. Ik keek zelf vorig jaar nog een halve week naar Angry Birds. Mijn jongste van 6 had het mechaniekje van het elastiekje niet meteen door dus kon ik het hem telkens (ik geef toe, met plezier) weer voordoen. Maar voor velen (ook in de ict-sector) is gaming slechts een hobby die niet noodzakelijk veel of niet meer beoefend wordt.

Het is spijtig vast te stellen dat bovenstaande prijzen en waarderingen, ten dele bedoeld om de ict-sector te promoten bij jongeren,net dat doel missen. De helft van de jongeren die we zouden kunnen aanspreken zijn immers meisjes. Het beeld dat bij hen nog steeds blijft hangen over ict stoot hen grotendeels af, want ict is voor de “stereotiepe verlegen jongen die zijn toevlucht zoekt in informatica of die opgaat in een virtuele spelwereld op het internet”.

Ondertussen weet elke persoon die werkt in gelijk welke job die met ict te maken heeft dat niets minder waar is. Ik heb op bijna 20 jaar werken in de ict-sector nog nooit een ‘spelletje’ ontwikkeld of daar professioneel mee bezig geweest. De gamingsector is belangrijk maar slechts een fractie van de ict-sector die 4% van het Belgisch BBP voorstelt.

In plaats van de stereotiepen in het licht te zetten ondersteun ik de visie dat men jongeren (en zeker de meisjes) voornamelijk kan inspireren door hen ik contact te brengen met rolmodellen, dat zijn de ict’ers van vlees en bloed. Gelukkig gaan vele recente initiatieven al deze richting uit: Zowel initiatieven vanuit de ict-sector zelf (She goes ICT met jong talent, IT is cool, enz.) als initiatieven die structureel gesubsidieerd worden vanuit de overheid en geïntegreerd worden in het curriculum van het secondair onderwijs zoals “De wereld aan je voeten”.

Dit laatste project stimuleert jongeren om te kiezen voor technologische en wetenschappelijke studies omwille van de interessante en uitdagende beroepsmogelijkheden die uit deze studies voortvloeien. Het project doet dit door leerlingen van 5 en 6 Secondair Onderwijs in contact te brengen met ‘rolmodellen’ waaronder informatici, wetenschappers en ingenieurs in hun werkomgeving/bedrijf.

Belangrijk binnen dit project is de verplichting voor de bedrijven om minimum 30% vrouwelijke rolmodellen aan te bieden zodat de meisjes ook vrouwelijke rolmodellen aangereikt krijgen. En ja, dat is niet in verhouding met het percentage vrouwen dat werkt in de ict-sector of in de technologische sectoren. Maar hoe anders zal men de vicieuze cirkel doorbreken denkt u? Alvast niet met de promotie van stereotiepen naar mijn mening. Het is mijn persoonlijke ervaring dat de vragen die aan de vrouwelijke rolmodellen gesteld worden heel wat andere onderwerpen durven aansnijden dan die aan de mannelijke collega’s. Ook onze jeugd is niet wars van enige stereotype benadering …

Valérie Tanghe Oud-voorzitter KVIV Denknet Vrouw en Ingenieur – Head of Sales Operational Support bij Belgacom

Partner Content