It-managers hebben weinig vertrouwen in succesvolle roll-out van applicaties

Meer dan de helft van de Europese it-bazen meent dat er bij een roll-out van nieuwe applicaties een hogere kans (50 procent of meer) is dat er iets misloopt. Dat staat in een nieuw onderzoek van Compuware, specialist in ‘business technology optimization’ (bto).

Er is meer dan 50 procent kans dat er iets misloopt, wanneer nieuwe applicaties live gaan. Dat stelt 52 procent van de 150 door Compuware bevraagde it-managers. Compuware is gespecialiseerd in kwaliteits- en prestatietesten van it-systemen. Het lage vertrouwen in de prestaties van nieuwe toepassingen zou, aldus Compuware kunnen verklaard worden door een ander resultaat van de bevraging: eenderde van de it-managers vindt nogal tot erg inefficiënt te zijn in het beperken van prestatieproblemen. 56 procent heeft dan ook geen formele methodologie om performantie te meten.Helemaal verbazingwekkend is dat 7 op 10 it-bazen concludeert dat de problemen hen pas ter ore komen via de helpdesk. Van monitoring van it-infrastructuur is amper sprake. Michael Allen, directeur voor performance solutions bij Compuware, zegt net helemaal niet verrast te zijn: “Vorig jaar bleek ruwweg hetzelfde uit een studie van Forrester Research. Het is wel duidelijk dat bedrijven nalaten om bij applicatieontwikkeling, of het nu uitbesteed is of intern wordt gedaan, vergeten performantietests in dat proces in te bakken. Ze testen te laat in de levenscyclus van een toepassing. En als ze testen, zijn die niet conform de reële bedrijfssituatie.”Geert Speltincx, country manager van Compuware België, zegt dat het besef van de nood aan prestatieopvolging meestal pas achteraf komt. “Bedrijven moeten een trigger, lees: een probleem, hebben om de waarde van prestatieopvolging vooraf te begrijpen. Vaak heeft een scheef lopende roll-out van toepassingen veel te maken met tijdsdruk.”Toch is het niet verstandig om tijd op de eerste plaats te laten komen, zo valt uit het onderzoek op te maken. De gevolgen van problemen met applicaties zijn immers verstrekkend: een veel latere levering van applicaties in 66 procent van de gevallen, een niveau dat onder de verwachtingen ligt (60 procent), overschrijding van het budget (49 procent), teleurstelling bij de eindgebruikers (39 procent) en een nadelige invloed op de bestaande systemen en diensten (29 procent). Voor de business vertaalt zich dat concreet in een lagere klantentevredenheid en een gebrek aan productiviteit.”Bij Mercator hebben we de hele overstap naar een nieuwe frontoffice in .Net begeleid,” illustreert Speltincx. “Zij wilden van tevoren de schaalbaarheid van het project inschatten om de juiste hardwarenoden te definiëren. Daarom hebben wij al vroeg in het ontwikkelingsproces de kwaliteit van de applicaties gemeten. Vervolgens hebben we ook hun impact op het netwerk van Mercator geëvalueerd om pas in een derde fase aan ‘load testing’ te gaan doen. Daarmee konden we zien of de applicaties het verwachte aantal gebruikers binnen de vooropgestelde tijdspanne kunnen verwerken.”

Partner Content