IWT subsidie voor Vasco’s SenseID project

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Vasco’s SenseID projecty voor sterke on-line authenticatie krijgt 1,34 miljoen euro subsidie van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in Vlaanderen.

Gekend van de Digipass tokens voor beveiligde bankverrichtingen, waarvan onlangs het 200 miljoenste exemplaar werd verkocht, zet Vasco Data Security in op sterke authenticatiesystemen voor online identiteiten.

Disruptief

Met het SenseID mikt Vasco op nieuwe en disruptieve technologieën, waarbij zowel van biometrische als contextuele elementen (en combinaties ervan) gebruik kan worden gemaakt voor een significant betere authenticatie van online/e-identiteiten. Vasco beschikt hiervoor over eigen data inzake de werkzaamheid van verschillende authenticatiefactoren om een grondige en fundamentele studie te maken van wat werkt, en waar er nood is aan andere en betere parameters. Het is niet de bedoeling om zomaar een vingerafdruktoepassingen te koppelen aan een token, klinkt het uitdrukkelijk. Het is de bedoeling de lat beduidend hoger te leggen, om later te komen tot een commercieel leefbaar product.

Het SenseID project krijgt hiervoor van het IWT een subsidie van 1,34 miljoen euro, en heeft een voorziene looptijd van drie jaar.

Momenteel bevindt het zich in een eerste (interne) studiefase, waarna vervolgens ook zal worden samengewerkt met onderzoeks- en hoger onderwijsinstellingen in ons land en elders. Zo heeft Vasco ook een onderzoekseenheid in Groot Brittannië opgericht, en kan worden gedacht aan landen als de VS en Singapore. Uiteindelijk moet dit leiden tot mogelijke nieuwe producten voor Vasco, maar Vasco start ook een incubator met het oog op mogelijke opstartbedrijfjes en spin-offs. Zo wordt ook de samenwerking met initiatiefvolle ondernemers gezocht. Wat het project en de verdere ontwikkelingen betreft, is het wel de opzet dat de krijtlijnen in België worden uitgezet.

SenseID is overigens het eerste project waarvoor Vasco een samenwerking met de overheid heeft gezocht, en vormt tevens de eerste stap in Vasco’s ontwikkeling van de nieuwe onderzoeks- en incubatie-initiatieven.

Partner Content