Java 8 officieel uit

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Met de officiële aankondiging van Java Standard Edition 8 en de bijhorende Java Development Kit , is de nieuwste versie van dit programmeerplatform nu definitief beschikbaar.

Met de officiële aankondiging van Java Standard Edition 8 en de bijhorende Java Development Kit , is de nieuwste versie van dit programmeerplatform nu definitief beschikbaar.

Tegelijk werden ook de Embedded SE 8 en Micro Edition 8 versies aangekondigd, bestemd voor respectievelijk ingebedde systemen en mobiele en draadloze toestellen. Zoals gewoonlijk is het nog even wachten op de Enterprise Edition 8.

Closure voor ‘closures’Met ‘project Lambda’ in Java 8 krijgt het debat rond ‘closures’ nu echt een ‘closure’, terwijl met ‘project Nashorn’ (de vervanger van Rhino)ook de integratie met Java Script wordt bevorderd. Met deze en andere nieuwe elementen neemt Java weer zijn rechtmatige plaats in naast nieuwkomer-programmeertalen als Scala, die Java wat naar de kroon staken. Met ‘closures’ kan Java nu ook meer ‘functie’-gerichte code produceren, met meer compacte en minder foutgevoelige code tot gevolg, aldus Nandini Ramani, VP Java client development.

Tegelijk werd ook bijzonder aandacht besteed aan terugwaartse compatibiliteit met bestaande Java code. De “biggest test job” daarbij is onder meer het testen van de eigen Java toepassingen bij Oracle zelf, onderstreept Nandini Ramani, want zeker niet al die toepassingen zijn volgens het boekje geschreven. “We hebben dan ook een hoge mate van vertrouwen dat de terugwaartse compatibiliteit niet werd gebroken.”

Met Java 8 en andere geleverde inspanningen in de voorbije maanden, moet tevens een einde komen aan de waas van onveiligheid die rond Java hing (met onder meer de overheid van de VS die adviseerde om Java uit te schakelen). Door het geleverde werk zijn niet alleen Java 8, maar door gedeelde code ook vroegere versies van Java veiliger. Nandini Rmani wijst er overigens op dat het probleem veeleer in de browsers zat dan in Java zelf.

Internet of ThingsMet de introductie van Embedded SE 8 mikt Oracle erop dat meer ‘klassieke’ Java ontwikkelaars nu ook toepassingen in de wereld van het Internet of Things gaan schrijven. Door de overeenkomsten tussen SE en Embedded SE kan de programeerexpertise immers worden overgedragen, mits natuurlijk wel een inzicht hoe ‘IoT’-toepassingen verschillen van bedrijfsadministratieve toepassingen. Oracle beoogt het verschil tussen SE en Embedded Se terug te dringen tot een verschil in ‘footprint’ en heeft inspanningen geleverd om Embedded SE 8 ook voor architecturen als ARM, x86 en PPC te optimaliseren. evenals voor populaire platformen als de Raspberry Pi.

Voorts zou het op termijn niet onmogelijk kunnen zijn dat bestaande ‘legaat’-code uit de industriële wereld zou kunnen praten met de Java omgeving via een of ander mechanisme. “Dit is iets dat we allicht moeten overwegen.”

Met Micro Edition 8 wordt de ME versie een echte subset van Java 8, met het oog opoverzetbare toepassingen. Bovendien mikt ME niet meer alleen op instapGSM, maar tevens op alle mogelijke draadloze toestellen in het Internet of Things.

Partner Content