Java 8 op JavaOne

© Reuters
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Met een eerste beschikbaarheid van Java 8 stelde JavaOne voor het eerst in jaren weer een ‘revolutionaire’ versie van java voor, en herontdekt het zijn ‘write once, run anywhere’ roots.

De achttiende JavaOne in San Francisco, samen met Oracle Open World, ging van start onder het motto ‘Make the future Java’. En de beschikbaarheid van de ‘early access’ versies van Java 8 – met een verwachte introductie in de eerste helft van 2014 – moet dat onderstrepen.

Voor het eerst sinds lang werd met de ‘lambda’ functionaliteit een vernieuwing ingevoerd die zowel de Java taal, de virtuele machine en de bibliotheken impacteert. Mer de ‘Lambda’ faciliteit kan code heel wat compacter (en leesbaarder) worden geschreven, veel meer in lijn van de abstracties van de op te lossen problemen.
In de voorbije maanden word ook nog Java 7 Enterprise Edition (EE) met succes uitgbracht (met onder meer een hogere productiviteit voor programmeurs, met onder meer HTML5 ondersteuning), terwijl Java FX (voor richt user interfaces) nu zo goed als volledig ‘open source’ is.

Een indrukwekkende demo toonde hoe het begrip ‘gebruikersinterface’ zelfs in een robotje voor het verplaatsen van schaakstukken kon worden vertaald. Opmerkelijk was ook dat de Java FX ontwikkelaars een eigen ’tablet’ toonden. Op basis van een Raspberry Pi (ARM) systeem en standaard onderdelen, hadden ze voor ca. 300 dollar aan onderdelen een eigen ‘Dukepad’ in elkaar geknutseld.

Tevens werd al een eerste aanzet gegeven over wat in de volgende versie – Java 9 – tegen 2016 jan worden verwacht.

Unificatie

Met Java 8 wordt ook gewerkt aan de unificatie van de veelheid aan versies en implementaties van Java die doorheen de tijden zijn ontwikkeld. Het doel is dat op temijn de Micro Edition van Java (ME) een onderdeel wordt de Standaard Edition (SE). Zo moet er een code overzetbaarheid komen, gemeenschappelijke AP’s en dat van de kleinste systemen tot de grootste omgevingen, en dat op een veelheid aan processoren (Intel, ARM, Qualcomm, Gemalto, Freescale,…). Een opmerkelijk ‘unificatie’ initiatief…. Des te opmerkelijker omdat Java ooit zich trots liet voorstaan op zijn ‘Wrie once, run anywhere’ principe.

Tegelijkertijd werd ook uitdrukkelijk de nadruk gelegd dat zo ook de kennis en expertise van de gewone Java ontwikkelaar makkelijker toepasselijk wordt in de wereld van toestellen in het internet (Internet of Things). En dat wordt een kwestie van tietallen miljarden systemen in de komende jaren.

Partner Content