Java EE en de cloud

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Na het overzicht van Java Standard Edition (SE) op de eerste dag van de Devoxx conferentie, kwam ook Java Enterprise Edition aan de beurt, met aandacht voor de ‘cloud’.

Na het overzicht van Java Standard Edition (SE) op de eerste dag van de Devoxx conferentie, kwam ook Java Enterprise Edition aan de beurt, met aandacht voor de ‘cloud’.

Zoals de naam aangeeft, mikts Java EE (Enterprise Edition) uitdrukkelijk op toepassingen in de datacenters van ondernemingen, zowel webtoepassingen als gedistribueerde backoffice applicaties. Gezien de groeiende aandacht voor het cloud-gebeuren in bedrijven, groeit ook de vraag of Java-toepassingen goed passen in de cloud.

Toch wel, werd in de Java EE keynote op Devoxx gesteld. Inherent in Java EE zitten al heel wat technologieën (zoals containers, injectable services, …) die relevant zijn, kunnen die toepassingen doorgroeien in grote (cluster) omgevingen en heeft Java EE een solied security-model. Wel wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals een betere isolatie tussen toepassingen, evenals betere beheer- en monitoringmogelijkheden. Het betreft evenwel ‘evolutieve, en niet revolutionaire’ aanpassingen.

Wat de meer fundamentele veranderingen betreft, zoals meer modulariteit, wil de Java EE ploeg voortbouwen op het relevante werk in de SE groep. Dat betekent dat een en ander wel nog een paar jaar in de toekomst ligt, want Java SE voorziet dat pas in 2012. In de Java EE 7 uitvoering kunnen wel al een rist uitbreidingen van ondersteunende technologieën worden verwacht, onder meer op basis van werk dat in de open community werd verricht of die worden overgenomen van uitbreidingen door leveranciers. Ook hier werd duidelijk gemaakt dat veranderingen zullen worden voorgesteld in JSR’s bij het Java Community Process (JCP).

In de presentatie over de OpenJDK – een volledige open source implementatie van de Java ontwikkelingskit – werd onderstreept dat dit initiatief een code-genererende organisatie is en dat het bepalen van de toekomst van Java voor de JCP blijft, als hoeder van de specificaties.

Partner Content