Java kan en moet zich aanpassen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Hoewel iedereen verwachtte dat tegen Devoxx de overname van Sun door Oracle al lang in kannen en kruiken zou zijn geweest, heeft het dus niet mogen zijn. Onder meer dankzij aan Europa, dat zich overduidelijk zorgen baart over de positie van Oracle op de databasemarkt als ook MySQL wordt behouden.

Hoewel iedereen verwachtte dat tegen Devoxx de overname van Sun door Oracle al lang in kannen en kruiken zou zijn geweest, heeft het dus niet mogen zijn. Onder meer dankzij aan Europa, dat zich overduidelijk zorgen baart over de positie van Oracle op de databasemarkt als ook MySQL wordt behouden.

Het gevolg was in ieder geval dat er geen grote gezamenlijke keynote van Sun en Oracle kwam, met een verhoopte eerste kijk op de toekomst van Java. We kregen daarentegen drie keynotes van achtereenvolgens Oracle, Sun en Adobe.

Dat Oracle als eerste aan bod kwam, zal niet toevallig zijn. De titel van Steven Harris’ praatje sprak dan ook boekdelen: ‘Java, the platform for the future’… met als commentaar dat het ‘de toekomst van Java vanuit Oracle’s standpunt’ betrof. Harris hield zich wel keurig aan de noodzakelijke ‘geen commentaar over Sun’-plicht, op allicht een paar leuke Photoshop truukjes na, waarbij James Gosling plots aangekleed werd in een keurig pak.

Zijn boodschap over Java was duidelijk: Java kan en moet zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Bij Oracle vertaalde dat zich onder meer in meer modulariteit voor Java toepassingen, gedemonstreerd aan de hand van Weblogic DM en ‘profielen’. Die laatste zijn verzamelingen van modules die nodig zijn om bijvoorbeeld een service te leveren. Wanneer een dergelijke service of toepassing wordt uitgerold, bevat die dan ook metadata met informatie over alle elementen die nodig zijn om alles naar behoren te laten werken. Het bij elkaar puzzelen van die elementen gebeurt ‘at runtime’ en kan bijzonder granulair zijn. Een en ander werd gedemonstreerd met een toepassing waar onder meer ook delen in Scala zaten. Wat eens te meer de verbreding van de Java-omgeving aantoont.

Wat de toekomst van Java betreft, voorzag Harris overigens een nauwere samenwerking tussen de JCP (het Java Community Proces, het officiële forum waar over de Java-omgeving wordt beslist) en de meer ‘organische’ ontwikkelingen uit het veld. Belangrijk is wel dat – ongeacht het belang van profielen – toch het kernkenmerk van Java – ‘write once, run anywhere’ – wordt bewaard. Wel moet ook gezocht worden hoe de inspanningen van individuen en bedrijven die meewerken aan, de ontwikkeling van Java kunnen worden ‘gewaardeerd’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content