JEPP-portaalsite kiest voor .Net

De portaalsite Joint Electronic Public Procurement (JEPP), bedoeld om op termijn alle overheidsopdrachten en de bijbehorende bestekken via het Internet bekend te maken, wordt begin december operationeel.

Dit project van de federale regering wordt beheerd door het ministerie van Defensie in samenwerking met FedICT. De portaalsite is gebaseerd op het .Net-platform van Microsoft.Het ministerie van Defensie, de Federale Openbare Dienst Personeel-Organisatie, de Dienst Gebouwen en de Kanselarij zullen als eersten met JEPP werken. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 70% van de federale aanbestedingen. Over enkele maanden zullen alle bestellingen van de federale overheid via deze portaalsite worden bekendgemaakt. Maar ook andere bestuursniveaus kunnen ervan gebruik maken. JEPP bestaat in feite uit een geheel van personaliseerbare dynamische sites gevoed door de verschillende aanbestedende overheden en overkoepeld door een gemeenschappelijke portaalsite beheerd door het Bulletin van Aanbestedingen. Elk priv-bedrijf dat zich bij deze portaalsite registreert, wordt gratis op de hoogte gehouden van de overheidsbestellingen en kan de bestekken downloaden. Afhankelijk van het opgegeven profiel is het ook mogelijk om de gewenste aanbestedingen per e-mail te ontvangen. Zoals het Belgisch Staatsblad moet ook de papieren versie van het Bulletin van Aanbestedingen op termijn verdwijnen.De eerste fase van JEPP – een van de grote e-governmentprojecten – moet in theorie begin december van start gaan (twee weken later dan gepland). Na deze eerste fase van on-line publicatie volgen nog twee fases de mogelijkheid om elektronische offertes via het Internet te verzenden en de volledige digitalisering van de aankoopprocedures met inbegrip van on-line facturatie. Voor de eerste fase heeft het ministerie van Defensie, dat de leiding heeft van het project, een beroep gedaan op dienstenintegrator KPMG Consultants. Die heeft bepaalde taken uitbesteed aan Skillteam (een deel van de ontwikkeling), KPN (voor de hosting want de portaalsite is zowel on site als in ASP-versie beschikbaar) en ook Microsoft. De op maat ontwikkelde applicatie is namelijk gebaseerd op het .Net-platform. Het bedrag van de investering, zoals door Defensie meegedeeld, bedraagt 555.000 euro voor de ontwikkeling van de software. Daarbij komt nog 100.000 euro voor de installatie en het beheer on site gedurende het eerste jaar en daarna 20.000 euro aan jaarlijks terugkerende kosten. Voor de ASP-versie wordt gerekend op 45.000 euro het eerste jaar en 30.000 EUR per jaar nadien.

Partner Content