‘Jongeren voelen druk om te cyberpesten’

© iStock

Cyberpestkoppen zijn ervan overtuigd dat leeftijdsgenoten pesten via het internet en de gsm goedkeuren, en geven aan dat ze vaak druk ervaren om er aan mee te doen. Dat blijkt uit het onderzoek van Sara Pabian (UAntwerpen), waarbij 2.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 17 jaar twee jaar lang werden opgevolgd.

Pabian, verbonden aan de onderzoeksgroep MIOS van de UAntwerpen, nam enquêtes af bij een panel van jongeren verdeeld over 23 Vlaamse scholen.

Uit de enquêtes blijkt dat daders vaak denken dat cyberpesten nu eenmaal de ‘norm’ is onder jongeren. Bovendien gaven jongeren aan dat er soms zelfs verwacht wordt dat ze (ook) cyberpesten.

Een ander belangrijk kenmerk van cyberpestkoppen is hun ‘mensenkennis’. Daders van cyberpesten zijn goed in het inschatten van wat andere jongeren denken, doen en voelen.

“Voor meer subtiele vormen van pesten kan de ‘sociale’ intelligentie zorgen voor het machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer”, zegt Pabian. “Daders zijn vlot in de omgang met andere jongeren, terwijl slachtoffers dat meestal niet zijn en bang zijn om bekritiseerd te worden door anderen. Dat maakt van hen een gemakkelijke prooi.”

Daders van cyberpesten hebben wel vaker een slechte relatie met leerkrachten. “Cyberpesten gaat vaak gepaard met ander probleemgedrag zoals pesten op school en zich afzetten tegen andere schoolnormen.”

Ongeveer één leerling op tien (11,1%) gaf aan recent te zijn gecyberpest. Cyberpesten kwam het vaakst voor bij leerlingen uit het laatste jaar lager onderwijs. Het aantal gevallen nam af naarmate de leeftijd steeg.

Daders van cyberpesten waren gemiddeld genomen wat ouder dan slachtoffers. De piek voor daderschap werd opgetekend bij jongeren van 13 tot 15 jaar. Ongeveer 6% van de jongeren gaf toe recent anderen te hebben gecyberpest.

Het traditionele pesten komt wel nog steeds vaker voor dan het cyberpesten. Ongeveer 15% van de leerlingen gaf aan recent slachtoffer te zijn geweest van traditioneel pesten.

(Belga/MI)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content