Justinvoice-app moet betalingsachterstand justitie terugdringen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) lanceert een online applicatie die ervoor moet zorgen dat de betalingsachterstand bij Justitie afneemt. Vandaag wordt maar dertig procent van de facturen binnen de dertig dagen betaald en dat heeft tot gevolg dat deskundigen soms afhaken voor opdrachten. De nieuwe tool Justinvoice moet soelaas bieden.

De grote achterstand van Justitie bij de betaling van vertalers, wetsdokters, slotenmakers en andere experten is een oud zeer. Het departement moet elk jaar zowat 200.000 facturen betalen voor prestaties van externe personen – vaak voor relatief kleine bedragen. Zo werden in 2021 meer dan 1.300 facturen ingediend door verkeersdeskundigen, ongeveer 1.300 door slotenmakers, zo’n 4.000 voor DNA-analyse, ongeveer 41.000 voor takelingen en stallingen van wagens en zo’n 50.000 facturen door vertalers en tolken.

Frustraties

De facturen worden verwerkt door 14 taxatiebureaus. Het indienen van een factuur gebeurt nog schriftelijk of via mail, wat de snelle behandeling niet altijd ten goede komt. En dat zorgt niet alleen voor frustraties bij de externe deskundigen met wie justitie samenwerkt, maar ook voor een vertraging van de rechtsgang. Sommige experts aanvaarden immers liever geen opdrachten meer omdat de betaling te lang op zich laat wachten. Dat heeft dan weer gevolgen voor de snelheid van Justitie en voor de staatskas, wegens nalatigheidsintresten.

Minister Van Quickenborne noemt de betaalachterstand ‘onaanvaardbaar’. Hij lanceerde daarom deze week de app Justinvoice. Via die toepassing kunnen deskundigen hun facturen digitaal indienen en de status van hun dossier opvolgen. Ook wordt duidelijk aangegeven welke de nodige stukken zijn, zodat er niet langer een onvolledig dossier kan worden ingediend. Als het dossier volledig is, volgt automatisch een ontvangstbewijs en kan Justitie overgaan tot uitbetaling.

‘Win-win’

De minister heeft het over een ‘win-win voor alle partijen’, ook voor de burger. In een volgende fase zal Justinvoice ook toegankelijk zijn voor opdrachtgevers, zoals de onderzoeksrechter, om de facturen voor geleverde prestaties goed te keuren. Het systeem is in een eerste fase vrijwillig maar zal op termijn verplicht worden voor alle deskundigen om zo de betalingstermijnen sterk te kunnen inkorten.

Partner Content