Justitie informatiseert nu van onder naar boven

Dat er een nieuw ict-project bij Justitie op stapel staat, bleek al eerder uit een rapport van Fedict. Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, geeft in De Standaard wat meer toelichting over het hoe.

Dat er een nieuw ict-project bij Justitie op stapel staat, bleek al eerder uit een rapport van Fedict. Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, geeft in De Standaard wat meer toelichting over het hoe.

In oktober [meldden we al] dat de informatisering van Justitie weer een extra smak geld moet kosten, met name 36 miljoen euro. In een interview in De Standaard spreekt Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, nu ook over de werkwijze.

“Er staat nu een nieuw project op stapel, en het is iets minder omvangrijk dan Feniks”, klinkt het in de krant. “Men gaat niet meer van boven naar onder werken, maar beginnen onderaan de gerechtelijke piramide, bij de vredegerechten en politierechtbanken. Wij, het Hof van Cassatie, zouden als laatste aan bod komen. In 2011 zouden we op het systeem aangesloten zijn. Al wat vandaag aan informaticasystemen bestaat zou behouden worden en ingepast in het nieuwe systeem. Alle onderdelen van het computersysteem moeten ook met elkaar in verbinding staan. En men heeft ondertussen ook geleerd de aankoop van soft- en hardware te coördineren, zodat we geen tien verschillende systemen hebben die niet met elkaar compatibel zijn.”

Londers noemt het gefaalde Feniks-project te ambitieus. “Volgens Feniks zouden ook buitenstaanders toegang hebben gekregen tot de dossiers. Advocaten zouden hun dossier elektronisch kunnen indienen bij de griffie. Deurwaarders zouden hun dagvaardingen elektronisch kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij bedrijven of overheidsinstellingen. Maar dat was technisch ingewikkeld. Een rechter moest volledige toegang tot het dossier krijgen, een griffier wat minder, een deurwaarder nog minder. Men moest ook beletten dat iemand zich ten onrechte voor advocaat zou uitgeven. Dat alles maakte het bijzonder gesofisticeerd. Ik weet niet of het volledig elektronische dossier er nu nog komt.”

“Het is doodjammer dat het mislukt is”, aldus nog Londers. “We zouden een voorbeeld voor heel Europa geweest zijn, als het was gelukt.”

Partner Content