Kamer keurt ontwerp over veiling van 5G-rechten goed

Petra De Sutter.

De plenaire Kamer heeft donderdagavond het wetsontwerp over de veiling van de 5G-rechten goedgekeurd. Die zou ten vroegste in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvinden.

Het wetsontwerp van minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) regelt de spectrumveiling van zowel 3G, 4G als 5G, die de regering zo snel mogelijk wil organiseren. Het gaat om een relatief technisch ontwerp, dat onder meer het niveau van de enige heffing per frequentieband bepaalt die de operatoren moeten betalen voor de spectrumlicenties. Kort samengevat maakt die veiling de uitrol van de nieuwste mobiele internettechnologie in België mogelijk.

Aan het wetsontwerp zijn vijf koninklijke besluiten gekoppeld, die begin dit jaar al goedgekeurd werden op regeringsniveau. Die moeten onder meer de eventuele instap van een vierde telecomspeler mogelijk maken en regelen ook de omkadering daarrond, zoals de spectrumreservatie.

Verdeling van de opbrengsten?

Het wetsontwerp kreeg donderdagavond de zegen van de plenaire Kamer, met 98 stemmen voor, 36 tegen en 5 onthoudingen. De koninklijke besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State en worden daarna nog voorgelegd aan de deelstaten op een Overlegcomité, waar de finale knoop zal worden doorgehakt. Dat Overlegcomité, dat mogelijk nog voor het zomerreces plaatsvindt, moet ook beslissen of er een vierde telecomspeler komt, en welke voorwaarden daar dan aan gekoppeld moeten worden. Ook de knoop over de verdeling van de opbrengsten tussen de regio’s en de federale overheid moet nog ontward. Dat is iets voor na de organisatie van de veiling. De regio’s willen een groter deel van de koek, maar vingen tot nog toe bot. De discussie is verantwoordelijk voor de vertraging van de 5G-veiling. Voorlopig is afgesproken om de opbrengst op een geblokkeerde rekening te zetten tot wanneer er een akkoord is over de verdeelsleutel.

Leerplatform

Vijf bedrijven die zich begin dit jaar kandidaat hadden gesteld, kregen vorige maand al een voorlopige 5G-licentie van telecomwaakhond BIPT. Die blijven geldig tot de gebruiksrechten definitief zijn geveild. Donderdag heeft de federale regering een kennis- en leerplatform gelanceerd om eventuele vragen van burgers en bedrijven rond 5G te beantwoorden. Dat is terug te vinden op over5G.be. De regering heeft daarvoor een adviesraad van experten ingeschakeld om objectieve en wetenschappelijke informatie te verstrekken, verzekert De Sutter. ‘We merken dat er nog veel onduidelijkheden zijn rond 5G bij de burger en dit willen we op een objectieve manier verhelpen’, zegt ze.

Partner Content