Kamer maakt komaf met papieren communicatie tussen bedrijven en de FOD Financiën

De federale overheidsdienst Financiën gaat binnenkort in de regel elektronisch communiceren met burgers en bedrijven. Dat staat in een wetsontwerp dat donderdag groen licht kreeg in de plenaire Kamer.

Dat staat in een wetsontwerp dat donderdag groen licht kreeg in de plenaire Kamer. Ouderwetse briefwisseling wordt de uitzondering, maar burgers die dat willen kunnen nog wel kiezen voor communicatie langs de papieren weg.

De FOD Financiën maakt gebruikt van een nieuw systeem voor informatieuitwisseling met burgers, rechtspersonen en anderen. Tot nog toe was briefwisseling formeel nog de belangrijkste manier van communiceren, maar het wetsontwerp maakt daar komaf mee.

Elektronische uitwisseling van informatie wordt de regel, informatie op papier wordt de uitzondering. Voor burgers werkt de FOD wel met een ‘opt-in’. Wie dat wil kan dus nog altijd via de papieren weg communiceren met de FOD, tenzij ze uitdrukkelijk hebben gekozen voor elektronische communicatie. Professionelen en rechtspersonen zijn wel verplicht om elektronisch informatie uit te wisselen met de FOD Financiën.

De hele omwenteling naar het digitale tijdperk zal gefaseerd gebeuren, omdat ze een hele inspanning vraagt van de FOD, klinkt het in het wetsontwerp. De concrete datum van de inwerkingtreding wordt later nog door de regering bepaald. Het wetsontwerp werd goedgekeurd met 131 stemmen voor, 1 tegenstem en 11 onthoudingen.

Partner Content