Kan Apple de rechten op de tablet-‘vorm’ opeisen?

Paul Maeyaert van advocatenkantoor Altius, gespecialiseerd in intellectueel eigendom, legt uit hoe Apple zijn klacht tegen Samsung hard maakt.

Paul Maeyaert van advocatenkantoor Altius, gespecialiseerd in intellectueel eigendom, legt uit hoe Apple zijn klacht tegen Samsung hard maakt.
Ook de vormgeving of het “design” van een gebruiksvoorwerp kan je beschermen door een intellectueel eigendomsrecht. Meerbepaald beschermt een model de uiterlijke vormgeving van een driedimensionaal voorwerp op voorwaarde dat deze vormgeving nieuw is en een eigen karakter heeft.

Sinds 2003 bestaat de mogelijkheid om bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (‘BHIM’) – dat in Alicante is gevestigd – een Gemeenschapsmodel aan te vragen. Met een dergelijk model kan in één slag bescherming in de 27 Lidstaten van de Europese Unie worden verkregen. Maar bij het depot van een model wordt er geen onderzoek gevoerd naar de nieuwheid van het design. Daardoor blijft een model geldig zolang het niet uitdrukkelijk wordt nietig verklaard op verzoek van een derde. Het model dat Apple op 24 mei 2004 gedeponeerd heeft, is een Gemeenschapsmodel voor tablet PC’s (nr. 000181607-0001).

Andere algemene indruk Bij de beoordeling van de inbreuk op het model van de iPad moest de Duitse rechter dus nagaan of het Samsung-model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk opwekt. Hierbij moet de rechter rekening houden met de mate van de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Wanneer de vrijheid van de ontwerper beperkt is, kan een rechter oordelen dat een concurrent geen inbreuk pleegt op de modelrechten precies omdat hij kleine verschillen in de vormgeving heeft aangebracht.

De rechter te Düsseldorf heeft – weliswaar zonder Samsung gehoord te hebben – geoordeeld dat beide tablet-pc’s qua algemene indruk te veel overeenstemmen en hij heeft daarom de stopzetting van de commercialisering van de Samsung Galaxy Tab 10.1 bevolen voor de hele Europese Unie, met uitzondering van Nederland waar Apple en Samsung nog in een afzonderlijk procedure verwikkeld zijn.

Vermoedelijk zal Samsung nu betogen dat een ontwerper van een tablet-pc weinig ontwerpvrijheid heeft. Daarrdoor zouden zelfs de kleinste verschillen volstaan om een andere algemene indruk te wekken bij de geïnformeerde consument zodat er geen sprake kan zijn van een inbreuk op het modeldepot.

Tuinstoelen Bij wijze van voorbeeld oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Brussel in oktober 2009 in een procedure rond het design van tuinstoelen dat het globale uitzicht van de twee bewuste modellen hetzelfde was en geen ‘algemeen andere indruk’ opwekte, ook al zijn er kleine verschillen tussen de beide modellen. Er werd dus ook hier besloten tot modelinbreuk.

Paul Maeyaert, Altius

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content