Kan toekomstige computerchip dementie verhelpen?

Wetenschappers hebben bij aapjes een hersenimplantaat getest dat een aangetast brein kan herstellen en ook het denkvermogen kan verbeteren.

Wetenschappers hebben bij aapjes een hersenimplantaat getest dat een aangetast brein kan herstellen en ook het denkvermogen kan verbeteren.

Onderzoekers van het Wake Forest Baptist Medisch Centrum, de Universiteit van Kentucky en de Universiteit van Zuid-Californië trainden hiertoe twee jaar lang vijf resusapen. Ze toonden de dieren verschillende plaatjes. De apen moesten vervolgens proberen hetzelfde beeld te selecteren uit een grotere groep van plaatjes die wat later verscheen op hetzelfde scherm. Voor elk goed antwoord kregen de apen een traktatie.

Na het aanbrengen van het neuraal implantaat in twee aangrenzende lagen van de cerebrale cortex, de dunne buitenste laag van de hersenen, waarvan bekend is dat ze met elkaar communiceren tijdens dergelijke besluitvorming, begonnen de wetenschappers met het opnemen van de neuronale patronen bij elk juist antwoord. Om het apparaatje vervolgens te testen stuurde het team dit “juiste” signaal naar de hersenen van de apen terwijl die bezig waren het correcte beeld te kiezen. Hun scores verbeterde daardoor met ongeveer tien percent.

Vervolgens dienden de wetenschappers de aapjes intraveneus cocaïne toe wat een remmende invloed heeft op de neuronen. Meteen vielen de scores bij het plaatjes herkennen terug met 20 percent. Maar door de hersenstimulator weer te activeren werd het verstorende effect van de cocaïne ongedaan gemaakt en maakten de dieren geen fouten meer.

Mogelijk kan het onderzoek leiden tot een chip die in de hersenen kan worden geïmplanteerd om mensen te helpen die lijden aan dementie of die een hersenletsel hebben. Al zal het nog heel wat onderzoek vergen vooraleer de technologie inzetbaar zal zijn bij mensen.

Partner Content