KBO wordt ‘open data’ op 9 mei

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De Kruispuntbank Ondernemingen van FOD Economie wordt op 9 mei e.k. ‘open data’, als de Raad van State tijdig zijn fiat geeft.

Oorspronkelijk had Frank De Saer, cio van de FOD Economie en verantwoordelijk voor de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), graag op de Data Days(17-19 februari) in Gent aangekondigd dat de KBO voortaan ‘open data’ werd. Dat zou dan het sluitstuk vormen in een proces dat ca. vijf jaar geleden (2009) begon, met de politieke beslissing om de datasets van de KBO bij de FOD Economie in de mate van het (wettelijk) mogelijke, makkelijker toegankelijk te maken. ‘Open data’ beoogt immers publieke data zo breed en transparant mogelijk toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven, die daarvan gebruik kunnen maken om nieuwe toepassingen te bouwen. Tegelijk moet ‘open data’ ook de uitwisseling van data tussen overheids- en andere instellingen bevorderen, zodat gegevens niet telkens weer moeten worden gevraagd en ingevoerd.

Vijf jaar

Na de politieke beslissing, werd in de voorbije jaren gewerkt aan het wettelijk kader van het ‘open data’ maken (vanaf 2010), wat op 17 juni 2013 leidde tot een vernieuwde versie van de KBO-wet (inclusief conformiteit aan de privacy-regels). Vanaf 2012 werd de technische implementatie aangepakt, wat niet zoveel moeilijkheden meebracht. De Saer prijst zich gelukkig dat hij voor dit alles op de ondersteuning van de achtereenvolgende ministers kon rekenen, in casu Vincent Van Quickenborne en Johan Vande Lanotte. De ultieme vertraging kwam er door de raad van State, die momenteel wordt overstelpt met werk betreffende de komende regionalisering. De Saer ziet voorts nog werk weggelegd om een en ander organisatorisch op punt te stellen, en nog “wat PR werk om de nieuwe mogelijkheden bij het publiek en de bedrijven bekend te maken!”

Interactief

Vanaf 9 mei zullen de datasets in de KBO van FOD Economie door middel van een nieuwe ‘publieke zoekfunctie’ toegankelijk zijn voor het grote publiek, met nieuwe informatie (zoals de functiehouders in een bedrijf en zijn status) en selectiecriteria (activiteiten, postcode) – gratis en op een dagelijks bijgewerkte dataset. Ook zullen datasets ter beschikking komen, die eens per maand kunnen worden binnengehaald. FOD Economie zal wel een registratie van de gebruiker vragen, onder meer met het oog op feedback inzake toekomstige ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld een grotere download frequentie). Vandaag kunnen gebruikers al een testfile aanvragen. Voorts komen er ook ‘publieke zoek’-web services, zodat ook toepassingen rechtstreeks toegang krijgen tot de data (met een kleine vergoeding, zoals bijvoorbeeld 50 euro per 2.000 requests). Daarnaast zal ook nog als voordien een volle licentie op de inhoud van de KBO data kunnen worden aangeschaft, zij het tegen ene lagere kost dan vandaag.

In het bijzonder hoopt De Saer dat zowel burgers als bedrijven van de nieuwe data mogelijkheden gebruik zullen maken voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, inclusief een vlottere samenwerking om de data in de KBO beter op peil en correct te houden. “Wees creatief, innoveer en creëer ‘value’,” klonk de oproep van De Saer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content