Komt er toenadering tussen Waalse overheidsinstellingen voor ict?

De Waalse regering heeft een studie besteld naar de mogelijke toenadering tussen de informatica-afdeling van het Waals Gewest en haar tegenhanger in de Federatie Wallonië-Brussel.

De Waalse regering heeft een studie besteld naar de mogelijke toenadering tussen de informatica-afdeling van het Waals Gewest (DTIC) en haar tegenhanger in de Federatie Wallonië-Brussel (ETNIC).

De betrokken consultant bevestigde aan Data News dat de ‘studieopdracht’ wel degelijk bestaat, maar wilde er niet meer over zeggen vanwege voor de hand liggende redenen van vertrouwelijkheid. Het zou gaan om een eerste prospectie naar mogelijke synergieën tussen de gewestelijke en gemeenschapsinformatica in het zuiden van het land. Volgens onze informatie zou de studie geen echte fusie onderzoeken, maar eerder een verregaande ’toenadering’.

Het kabinet van Rudy Demotte, die zowel Minister-president van het Gewest als van de Federatie is, heeft niet gereageerd op onze vraag om meer informatie.

Puur op het vlak van efficiëntie voor de overheid zou een dergelijke toenadering erg zinvol kunnen zijn. Zo zou een eengemaakte it-afdeling meer gewicht in de schaal kunnen leggen tijdens onderhandelingen met leveranciers, en zou de ontwikkeling van gemeenschappelijke technologische platformen gemakkelijker kunnen verlopen.

In zekere zin zou dit een heruitgave op grotere schaal zijn van het recente precedent van eWSB. Deze nieuwe cel voor administratieve vereenvoudiging en e-government bestaat immers uit Easi-Wal (Waals Gewest), dat iets meer dan twintig mensen telt, en de meer bescheiden cel voor administratieve vereenvoudiging van de Federatie Wallonië-Brussel (2 mensen).

Vanuit politiek en administratief oogpunt is een toenadering tussen DTIC en ETNIC echter een delicatere zaak. Naast het verzet tegen verandering bij sommige (hoge) ambtenaren rijst de vraag van het relatieve gewicht van Brussel, bij de Federatie, tegenover een bestuur dat als te ‘Waals’ zou worden bestempeld.

Of hoe de Belgische institutionele complexiteit het begin van een betere it-governance zou kunnen bemoeilijken…

Het verschil op het vlak van personeel is een andere parameter. ETNIC telt meer dan 160 werknemers, tegenover ongeveer 65 voor DTIC.

Partner Content