Koning Filip: ‘Vooruitgang informatica en internet is een troef, maar heeft ook schaduwzijden’

© Belga Image

In de speech die hij in de aanloop naar de nationale feestdag hield, heeft koning Filip zijn licht laten schijnen op onder meer informatisering en sociale media. ‘Dankzij informatica zullen we onze gezondheidszorg, productiemiddelen en mobiliteit verstandiger kunnen beheren, maar hyper-connectiviteit heeft ook schaduwzijden.’

‘Wij leven in een wereld van interconnectiviteit, ja zelfs van hyper-connectiviteit’, zei koning Filip aan het begin van zijn toespraak. ‘De sociale media brengen ons dichter bij elkaar. De snelle vooruitgang van de informatica en het internet zijn fascinerend. Ze hebben een fundamentele impact op ons leven en op ons werk. Ze zijn een geweldige troef om de uitdagingen van de globalisering te trotseren en onze wereld duurzaam te maken.’

‘Dankzij de informatica’, vervolgde hij, ‘zullen we in de toekomst ons doen en laten, onze gezondheidszorg, onze productiemiddelen en onze mobiliteit verstandiger kunnen beheren – tegen een lagere kost en een kleinere impact op het milieu.’

Maar de koning plaatste ook enkele kanttekeningen. ‘Deze hyper-connectiviteit heeft ook schaduwzijden’, stelde hij. ‘In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om àlles te willen en wel onmiddellijk. Dit kan leiden tot oppervlakkige relaties. Bovendien bereikt dit overaanbod aan informatie ons vaak in de vorm van een geformatteerd ‘kant-en-klaar denken’, soms ten koste van het eigen denkvermogen.’ ‘Eerder dan aan kortstondige en oppervlakkige, virtuele contacten, hebben we behoefte aan waarachtige, diepgaande relaties’, besloot koning Filip het gedeelte van zijn speech over connectiviteit.

(MI)

Partner Content