Koopjesperiode op de consultingmarkt

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond de sperperiode in de detailhandel. Tijdens de sperperiode mogen handelaars hun waar niet in prijs verlagen. Die sperperiode geldt niet voor het leveren van diensten, dus ook niet voor consultingdiensten. En dat hebben we gemerkt dit jaar! De markt wordt overspoeld met zelfstandige consultants die expert zijn in alle mogelijke domeinen. Daartegenover staat dat het aanbod aan jobs sterk is gedaald. Dat leidt in een vrije markt onvermijdelijk tot een onmiddellijke prijsdaling. De gedroomde situatie dus voor bedrijven die op zoek zijn naar experten?

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond de sperperiode in de detailhandel. Tijdens de sperperiode mogen handelaars hun waar niet in prijs verlagen. Die sperperiode geldt niet voor het leveren van diensten, dus ook niet voor consultingdiensten. En dat hebben we gemerkt dit jaar! De markt wordt overspoeld met zelfstandige consultants die expert zijn in alle mogelijke domeinen. Daartegenover staat dat het aanbod aan jobs sterk is gedaald. Dat leidt in een vrije markt onvermijdelijk tot een onmiddellijke prijsdaling. De gedroomde situatie dus voor bedrijven die op zoek zijn naar experten?

Als gevolg van de economische bloei van de laatste jaren voelden velen zich geroepen om over te schakelen van het werknemersstatuut naar het zelfstandige statuut. Het is immers minstens even makkelijk om als zelfstandige aan de slag te gaan dan om als werknemer aangeworven te worden door een bedrijf. Bovendien zijn er nauwelijks meer risico’s verbonden aan het zelfstandige statuut. Tel hierbij de astronomisch hoge dagprijzen die je als zelfstandig consultant kan verdienen en de keuze is snel gemaakt! Het resultaat: het aanbod aan zelfstandige consultants kende de laatste jaren een exponentiële groei.

De bedrijven die een behoefte hebben aan consultants wanen zich de koning te rijk. Er is immers een grote keuze aan experten aan relatief lage prijzen! En dat is mooi meegenomen in tijden van crisis. Meer nog, het gaat veelal om grote bedrijven met een eigen aankoopafdeling. Die zullen handig gebruik maken van de marktsituatie om het onderste uit de kan te halen. Omdat het voor hen moeilijk is om de intrinsieke kwaliteit van een consultant in te schatten kiezen zij dan ook veelal voor de lagere prijzen.

Maar denk even terug aan de solden in de detailhandel. Ook daar gebeurt het wel eens dat je thuiskomt met een artikel dat, achteraf bekeken, toch niet echt was wat je ervan verwachtte. Maar voor die prijs kon je het toch niet laten liggen! Een gelijkaardige situatie kan zich voordoen bij het inzetten van “goedkope” consultants. Verblind door de lage prijzen verliest men de eigenlijke behoefte en de intrinsieke kwaliteiten van de dienstverlening uit het oog.

Het is niet omdat de initiële keuze gemaakt werd op basis van prijs, dat de opdrachtgever minder belang zou hechten aan het aspect kwaliteit tijdens de uitvoering van de opdracht. Integendeel, de eigenlijke beoordeling van de dienstverlening gebeurt voornamelijk op basis van één criterium: kwaliteit. Het is uiteraard volledig terecht om ook van een goedkope consultant een goede dienstverlening te verwachten. Spijtig genoeg knelt hier heel vaak het schoentje. De consultant is net iets minder expert dan hij zich voordeed tijdens de selectie. Eigenlijk was hij zelfs nog te duur voor wat hij heeft gerealiseerd. Het ‘gebakken lucht’-imago van het consultingberoep wordt zo nogmaals versterkt.

De basisoorzaak van het probleem is het feit dat de intrinsieke kwaliteit van een consultant tijdens de selectie moeilijk op een objectieve manier kan beoordeeld worden. Het ligt dan ook voor de hand om voor de goedkoopste keuze te gaan. Om de juiste keuze te kunnen maken moeten we het prijs-kwaliteitdilemma doorbreken. Het voorleggen van certificaten zou een oplossing kunnen bieden, ware het niet dat de uitreiking ervan georganiseerd wordt door organisaties met overwegend commerciële belangen.

Wat zich opdringt is een officiële onafhankelijke erkenning van het beroep van bedrijfsconsulent. Er is een onafhankelijke beroepsorganisatie nodig die erop toeziet dat bedrijfsconsulenten de nodige opleidingen hebben gekregen en dat zij bekwaam zijn om de functie van bedrijfsconsulent uit te voeren. Naast de noodzakelijke domeinkennis en ervaring dient een bedrijfsconsulent over een aantal onontbeerlijke basisvaardigheden te beschikken, zoals presentatie- en communicatievaardigheden, leiding geven, rapporteren, motiveren, enz. Het zijn voornamelijk deze basisvaardigheden die het verschil maken tussen een middelmatige en een uitstekende consulent en die dus het onderwerp dienen uit te maken van de erkenning.

Indien de officiële erkenning ingeburgerd is, dan zal dat tal van voordelen opleveren voor alle partijen. Vooreerst zal de wildgroei aan zelfstandige consultants aan banden gelegd worden. Er dient immers een inspanning geleverd te worden vooraleer een erkenning te krijgen. De consultingbedrijven kunnen mee investeren in high-potentials door hen een traject tot erkenning aan te bieden en hen hierin te begeleiden. Uiteindelijk zal dit alles enkel maar ten goede komen van de bedrijven die op zoek zijn naar consultants. Zij kunnen nu op een objectieve manier de kwaliteit inschatten en dus beter gefundeerde keuzes maken.

Nico MarienManaging Partner ProsourceLinkedIn: http://be.linkedin.com/pub/nico-marien/0/a76/896

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content