‘Kopieertaks’ naar Europese Hof van Justitie?

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Het Europese Hof van Justitie moet zich uitspreken over de omvang van de vergoeding die gebruikers moeten betalen als ze thuis een kopie van een beschermd werk op een digitale drager zetten. Dat zegt althans de Nederlandse Hoge Raad. Vandaag moeten consumenten bij de aankoop van lege digitale dragers zoals dvd’s, USB-sticks en harde schijven extra in de buidel tasten voor een auteursrechtenvergoeding. Die heffing (de fameuze ‘kopieertaks’) gaat naar auteursverenigingen, die de vergoedingen vervolgens uitkeren aan hun leden. In België is het Auvibel dat de kopievergoeding verdeelt onder de producenten van audiovisueel materiaal.

Het Europese Hof van Justitie moet zich uitspreken over de omvang van de vergoeding die gebruikers moeten betalen als ze thuis een kopie van een beschermd werk op een digitale drager zetten. Dat zegt althans de Nederlandse Hoge Raad. Vandaag moeten consumenten bij de aankoop van lege digitale dragers zoals dvd’s, USB-sticks en harde schijven extra in de buidel tasten voor een auteursrechtenvergoeding. Die heffing (de fameuze ‘kopieertaks’) gaat naar auteursverenigingen, die de vergoedingen vervolgens uitkeren aan hun leden. In België is het Auvibel dat de kopievergoeding verdeelt onder de producenten van audiovisueel materiaal.

In Nederland (en in mindere mate in België) wordt er echter flink gediscuteerd over de omvang van die taks. Moet er bij de berekening worden uitgegaan van het totale aantal kopieën, of enkel van de legale? Vallen illegale kopieën wel onder de uitzondering op het auteursrecht voor thuiskopieën, die door Europa werd bepaald? Een groot verschil, klinkt het vanuit de hoek van de producenten van digitale dragers.

Boven de Moerdijk trokken de fabrikanten alvast naar de rechter met die vraag. In eerste aanleg haalden ze nul op het rekest, maar in cassatie werd er wel geluisterd. Al ging de Hoge Raad er van uit dat de Nederlandse rechtbank onbevoegd was om zich uit te spreken over zaken betreffende de Europese Auteursrichtlijn, en dat het Europese Hof van Justitie de knoop moet doorhakken.

België
In België moet sinds 1 februari 2010 een kopieertaks betaald worden bij de aankoop van USB-sticks, mp3-spelers en harde schijven (op dat moment steeg ook de prijs voor lege cd’s en dvd’s). De heffing varieert van vijftien cent tot dertien euro, en is gebaseerd op de capaciteit van de gebruikte geheugens. Die stijgt constant, net zoals de inkomsten van Auvibel.

“Bij ons wordt de omvang van de heffing mee bepaald door de ’thuiskopieercommissie’ binnen de FOD Economie”, zegt directeur-generaal François Stroobant van Auvibel. “In die commissie zetelen onder meer Unizo, Agoria, en uiteraard de producenten van de digitale dragers. Iedereen verdedigt daar zijn eigen belangen, hoewel het toch aan de ministerraad is om finaal de knoop door te hakken en om de beslissing in een Koninklijk Besluit te gieten.”

“De omvang van de vergoeding per drager hangt natuurlijk af van de geleden ‘schade’, en moet geschat worden. Wat dat betreft volgt België de weg die de Europese Auteursrichtlijn uitstippelt. Onze wetgeving is een gevolg van die richtlijn. Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat het Europees Hof van Justitie in eerdere uitspraken bepaald heeft dat de lidstaten de omvang van de vergoedingen moeten kunnen bepalen.”

LegaalMaar moet er bij de berekening van de heffing worden uitgegaan van het totale aantal kopieën, of alleen van de legale, willen we nog weten. “Wij moeten ons beperken tot de legale kopieën”, aldus nog Stroobant. “Al mag die term ruim geïnterpreteerd worden.”

“Het downloaden uit illegale bron valt wat ons betreft níet onder de uitzondering op het auteursrecht voor thuiskopieën. In Nederland zou je kunnen denken van wel, omdat downloaden uit illegale bron daar bij wet is toegestaan. Die constructie is mogelijk in strijd met het Europese recht, vandaar allicht de uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad.”
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content