Koramic Roofing Systems Europees netwerk onder dak

Piet Van Petegem, First Nominee 2002 Telecom

Hoewel de vestigingen een stevige ICT-autonomie kennen, ondernam Piet Van Petegem voor Koramic Roofing Systems met het creren van een corporate network een eerste internationaal project.Weinigen in Belgi wonen of werken in een gebouw waaraan de Koramic Building Products Group niet heeft meegewerkt. En niet alleen in Belgi, want de Roofing Systems afdeling produceert en levert zijn dakbedekkingsproducten ondertussen al in zes Europese landen. En hoewel de vestigingen voorzien zijn van een eigen ICT-faciliteit, drong zich dus wel een solieder communicatiesysteem tussen de vestigingen onderling en met de hoofdzetel van de groep op.Goed doordachtConcreet moest Van Petegem 21 vestigingen in vijf landen koppelen. Tussen Belgi en Nederland was ook nog transactioneel verkeer voorzien. Daarbij moest zowel voor een hoofd- als en een back-upverbinding worden gezorgd, terwijl het opnemen van de groepszetel bijkomende eisen stelde inzake het gescheiden houden van informatie en security.Piet Van Petegem, Corporate ICT Manager, ging dan ook niet over n nacht ijs en liet eerst een analyse maken van de bedrijfscommunicatie, gevolgd door een stevig doordenken van de vereiste architectuur. Zo bleef een en ander beperkt tot datacom, want VoIP bleek niet meteen aangewezen omwille van het overwegend nationale karakter van het telefoonverkeer.Voorts koos hij er uitdrukkelijk voor niet zelf een telecomgroep op te richten binnen het bedrijf, maar te opteren voor een integrator die ook het operationele beheer voor zijn rekening nam. Wel behoudt Van Petegem in-huis de kennis en expertise om het hele telecomgebeuren te kunnen evalueren en onder controle te houden!De keuze van de integrator viel uiteindelijk op Telindus, omdat Telindus ons business-verhaal begreep. Met dat bedrijf werd vervolgens een structuur uitgewerkt die gebruik maakt van Frame Relay (een gekende technologie) en ISDN als back-up in eigen beheer, om beschermd te zijn tegen het down gaan van de netwerk-dienstverlener. Wellicht niet onverstandig die beslissing, want de dienstverlener is (was)… KPN Qwest. Van Petegem is wel eigenaar van de connectiviteitsapparatuur, zodat het overschakelen naar een andere dienstverlener vrij vlot zou moeten verlopen.Niet zonder SLAs!Bijzonder groot belang hechtte Piet Van Petegem aan de service level agreements, die hij zowel met de dienstverlener als Telindus heeft afgesloten en strikt opvolgt. Zo werd in januari van dit jaar de boeteclausule (die voorziet in een maand gratis verkeer) al gehanteerd, na clement te zijn geweest tot eind december. Je mag vriendelijk zijn, maar […] [ze] is er wel om te gebruiken. Overigens heeft Van Petegem de SLAs bedongen voor een maximale uptime tijdens de kantooruren (7h tot 19u) want Koramic is nu eenmaal geen 24/7-bedrijf. Een kantooruren-SLA bleek echter niet zo voor de hand te liggen. Voorts hanteert Van Petegem als regel dat de volle capaciteit van de beschikbare infrastructuur optimaal moet worden benut vooraleer aan uibreidingen kan worden gedacht.Kortom, een voorbeeld van een strak beheerd project… waar Piet Van Petegem ondertussen al een vervolg aan breit, want nu is Koramic Concrete Products aan de beurt!

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content