Kort geding in Nederland tegen topman KPN om straling 5G-netwerk

KPN-topman Joost Farwerck. © ANP

In Nederland wil de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) van KPN-topman Joost Farwerck horen dat het 5G-netwerk van het telecombedrijf volledig veilig is. Volgens de organisatie, die hierover een kort geding heeft aangespannen, maken burgers zich zorgen om gezondheidsrisico’s door de straling van 5G-netwerken.

Van Farwerck wil de bond weten of hij ‘zijn hand in het vuur kan steken voor een van de ingrijpendste technologische ontwikkelingen waar we aan onderworpen worden, zelfs als we dat niet willen’. De organisatie stelt ruim negenduizend mensen te vertegenwoordigen en betoogde maandag in de rechtbank in Rotterdam dat de topman verantwoordelijk is voor de veiligheid van het supersnelle mobiele netwerk.

KPN vindt echter dat er geen grond is voor het kort geding. ‘Het bedrijf houdt zich aan de spelregels van de markt, voor actie tegen Farwerck is geen grond. Dan moet de bond zich richten tot de overheid’, liet de advocaat van KPN weten. ‘Het telecombedrijf is bekend met de maatschappelijke discussie en neemt de zorgen van critici serieus.’

Protest tegen 5G

Er bestaat al langere tijd protest tegen de invoering van 5G in Nederland. Dat leidde al tot het in brand steken van enkele zendmasten. In september concludeerde de Gezondheidsraad dat de overheid en de telecomproviders kunnen doorgaan met de invoering van 5G, maar wel in de gaten moeten houden wat de gevolgen voor de gezondheid van mensen is. Het is niet aangetoond dat de straling van het netwerk schadelijk is, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, concludeerde de raad.

In mei dit jaar verloor de stichting Stop5GNL een kort geding tegen de Staat tegen de uitrol van 5G. Toen besloot de voorzieningenrechter dat een negatief verband tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische golven nauwelijks te bewijzen was. De stichting ging tegen de uitspraak in beroep. Dat proces loopt nog.

De uitspraak in het kort geding tegen Farwerck volgt op 30 november. De NBO heeft ook een kort geding aangespannen tegen de topmannen van T-Mobile en VodafoneZiggo. Die zaken dienen respectievelijk op 7 december en 10 december.

Partner Content