Kortrijk plaatst zes sensoren om de luchtkwaliteit te meten

© Wikimedia

De West-Vlaamse stad Kortrijk gaat zes sensoren installeren die permanent de luchtkwaliteit meten. Uniek is dat de gegevens ook altijd kunnen geraadpleegd worden door de inwoners. Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die op die manier werkt.

In Vlaanderen zijn er een dertigtal meetpunten die de luchtkwaliteit meten, maar Kortrijk is niet één van die locaties en daar wou de stad iets aan doen. Daarom besliste de stad om samen met het jonge Kortrijkse bedrijf Aptus zes meettoestellen aan te kopen. Die meten niet alleen de temperatuur en luchtvochtigheid, maar vooral ook de concentraties fijn stof en stikstofdioxide. De toestellen worden geplaatst op vijf belangrijke invalswegen en eentje net buiten het centrum.

Uniek is dat de inwoners permanent de gegevens kunnen volgen. Dat moet hen ook meteen bewust maken van de luchtvervuiling die ze zelf veroorzaken. Er zijn zelfs plannen om via de parkeerschermen aan te geven hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de stad.

Kortrijk zelf wil ook aan de slag met de gegevens. Aan de hand van de resultaten kan de stad gericht actie ondernemen op kritieke plaatsen. Dat kan gaan van een straat verkeersluw maken, het aanplanten van meer groen tot zelfs de inwoners aanzetten om hun huis energiezuinig te maken. “Nog een voordeel is dat de installaties mobiel zijn. Het is het plan om de toestellen een half jaar tot een jaar te laten hangen en dan te verplaatsen. Op termijn kunnen we ze dan terugplaatsen om te zien of onze acties een impact hebben”, aldus schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). “We steken zelf de handen uit de mouwen nu het duidelijk is dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geen aanstalten maakt om in Kortrijk ook een meetpunt te installeren.”

Het was schepen van ICT Philippe De Coene die de mosterd haalde in Kopenhagen en werk maakte van een onlineplatform waar alles live te volgen is. Kortrijk investeerde 35.000 euro in de aankoop van de toestellen en wil daarmee haar imago als ‘klimaatstad’ kracht bijzetten. “Uiteraard zullen we de resultaten ook ter beschikking stellen aan de VMM, maar we zien ook mogelijkheden voor kennis- en onderwijsinstellingen om hierop verder te bouwen. Ook scholen zijn vragende partij voor metingen, want ze willen op die manier ouders bewust maken om hun kinderen op een milieuvriendelijke manier naar school te brengen zodat de luchtkwaliteit rond scholen ook verbetert”, besluit Herrewyn.

Partner Content