Kritiek op Vlaams innovatiebeleid

Zowel de Inspectie van Financiën als de sector zelf heeft scherpe bedenkingen bij het innovatiefonds dat de Vlaamse regering opgericht heeft. Dat schrijft De Standaard. De Inspectie van Financiën bracht een ongunstig advies uit. Het ziet problemen met de Europese begrotingsregels – bijvoorbeeld staatssteun – en vreest ook dat juridische constructie niet goed zit. De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), met daarin onder meer de universiteiten, is nog kritischer over het project. De VRWI vraagt zich openlijk af waarom dit geld louter naar de onderzoekscentra vloeit en de universiteiten geen steun krijgen voor hun spin-offs. De Raad wijst ook op het bestaan van investeringsfondsen als Vinnof en ARKimedes die al risicokapitaal verschaffen.

Zowel de Inspectie van Financiën als de sector zelf heeft scherpe bedenkingen bij het innovatiefonds dat de Vlaamse regering opgericht heeft. Dat schrijft De Standaard.

Enkele weken geleden beslist de Vlaamse regering om een nieuw fonds op te richten voor investeringen in spin-offs van de belangrijkste onderzoekscentra van Vlaanderen. Concreet gaat het om 10 miljoen euro die verdeeld wordt over projecten van de vier grote onderzoekscentra VITO, IMEC, IBBT en VIB. De idee is om via dit fonds er voor te zorgen dat producten die voortspruiten uit start-ups makkelijker gecommercialiseerd kunnen worden.

Toch is er kritiek op Sofi (‘Spin-Off Financieringsinstrument’), zoals de werknaam voor het project luidt. Dat staat te lezen in De Standaard. De Inspectie van Financiën bracht een ongunstig advies uit. Het ziet problemen met de Europese begrotingsregels – bijvoorbeeld staatssteun – en vreest ook dat juridische constructie niet goed zit.

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), met daarin onder meer de universiteiten, is nog kritischer over het project. De VRWI vraagt zich openlijk af waarom dit geld louter naar de onderzoekscentra vloeit en de universiteiten geen steun krijgen voor hun spin-offs. De Raad wijst ook op het bestaan van investeringsfondsen als Vinnof en ARKimedes die al risicokapitaal verschaffen.

Eerder werd ook al de vzw I-Cleantech negatief beoordeeld door de Inspectie van Financiën. Die vzw wil de Vlaamse regering oprichten om initatieven rond schone technologie te ondersteunen. Dat dossier ligt nu al voor de derde keer bij de Raad van State.

Dat er nood is aan een degelijk innovatiebeleid, werd vorige week nog duidelijk. Bij het bekendmaken van de wereldwijde innovatie-index van Insead, bleek ons land maar liefst zeven plaatsen gedaald te zijn vergeleken met vorig jaar.

Partner Content